Mogelijk herziening wegenbelastingvrijregeling oldtimers

De PVV wil eigenaren van een oude auto (bouwjaar 1987 of daarna) ontzien.

Als het aan de partij ligt, hoeven zij geen wegenbelasting meer te betalen. Daarmee grijpt de partij terug naar de oude regeling, waarbij geen wegenbelasting hoefde te worden betaald voor een auto zodra die een kwart eeuw oud was. In de plannen voor de kilometerheffing ging die regeling (met dank aan de Christenunie) op de schop: voortaan zouden alleen auto’s van voor 1987 vrijgesteld worden. Maar de PVV wil nu dat er in de toekomst ook voor auto’s van 1987 daarna zo’n vrijstelling komt. De redenatie is dat er met oude auto’s maar weinig gereden wordt en dus een milder fiscaal regime verdienen.

PVV Kamerlid van Vliet  heeft na een gesprek met de FEHAC een motie ingediend om de bevriezing van de vrijstelling ongedaan te maken. Met verwachte steun van de VVD en CDA ziet er naar uit dat de motie zal worden aangenomen. Maar niets is zeker als er niet eerst een wetswijziging wordt doorgevoerd. Wordt na het zomerreces vervolgd.

Mogelijk herziening wegenbelastingvrijregeling oldtimers - Automobielmanagement.nl

Mogelijk herziening wegenbelastingvrijregeling oldtimers

De PVV wil eigenaren van een oude auto (bouwjaar 1987 of daarna) ontzien.

Als het aan de partij ligt, hoeven zij geen wegenbelasting meer te betalen. Daarmee grijpt de partij terug naar de oude regeling, waarbij geen wegenbelasting hoefde te worden betaald voor een auto zodra die een kwart eeuw oud was. In de plannen voor de kilometerheffing ging die regeling (met dank aan de Christenunie) op de schop: voortaan zouden alleen auto’s van voor 1987 vrijgesteld worden. Maar de PVV wil nu dat er in de toekomst ook voor auto’s van 1987 daarna zo’n vrijstelling komt. De redenatie is dat er met oude auto’s maar weinig gereden wordt en dus een milder fiscaal regime verdienen.

PVV Kamerlid van Vliet  heeft na een gesprek met de FEHAC een motie ingediend om de bevriezing van de vrijstelling ongedaan te maken. Met verwachte steun van de VVD en CDA ziet er naar uit dat de motie zal worden aangenomen. Maar niets is zeker als er niet eerst een wetswijziging wordt doorgevoerd. Wordt na het zomerreces vervolgd.