Tegelijkertijd schrijft de commissie dat de doelmatigheid van het inkoopproces beperkt is. De aanbesteding levert een besparing op van 25 miljoen euro. Dat is 7 miljoen euro minder dan beraamd.

Aanleiding voor het onderzoek waren berichten in de media waarin de rechtmatigheid van de aanbesteding in twijfel werd getrokken. Volgens de commissie, die bestond uit oud-bevelhebber der Landstrijdkrachten M. Schouten en hoogleraar Besliskunde en Inkoopmanagement  J. Telgen, is de afweging tussen de operationele eisen aan de nieuwe voertuigen en de kosten niet op het juiste niveau binnen de politie-organisatie gemaakt. Ook was de handelswijze van de politie bij de aanbestedingen krampachtig. Die opstelling droeg niet bij aan een goede samenwerking met marktpartijen. In haar rapport pleit de commissie voor een versterking van de inkoopfunctie bij de inrichting van de nationale politie.

In een reactie schrijft minister Opstelten dat hij de aanbevelingen van de commissie overneemt. De minister onderstreept dat de commissie geen tekortkomingen met betrekking tot de rechtmatigheid heeft aangetroffen bij de aanbestedingen rondom politievoertuigen. Wat betreft de doelmatigheid zijn de aanbestedingsprocedures volgens de minister niet vlekkeloos verlopen. Daarom neemt hij een aantal maatregelen om de inkoop van de politie te verbeteren.

Zo zal de inkoopfunctie bij de inrichting van de nationale politie worden versterkt zodat er een betere afweging kan worden gemaakt tussen operationele eisen en kosten bij de aanschaf van nieuw materieel. Ook komt er meer aandacht voor de professionalisering van het betrokken personeel.

Tegelijkertijd wordt het toezicht vanuit het ministerie op de inkoop van de politie versterkt. Minister Opstelten zal de Tweede Kamer voortaan rapporteren over aanbestedingen boven de 100 miljoen euro en aanbestedingen van geweldsmiddelen voor de politie. Ook laat de minister nagaan of er extra ondersteuning nodig is bij de nog lopende aanbestedingen.

De commissie Schouten/Telgen is tijdens het onderzoek geïnformeerd over vermoedens van een gebrek aan integriteit bij een aantal functionarissen uit de politie-organisatie en bij het ministerie van Defensie. Omdat het vermoedens van mogelijke strafbare feiten betreft, heeft de commissie deze zaken overgedragen aan de bevoegde autoriteiten bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Defensie. Hierop is een integriteitsonderzoek ingesteld. De minister wacht de uitkomsten daarvan af.

Bron: Autoleasewereld