Hoogstwaarschijnlijk zal de brief enkele varianten bevatten. De elementen in die varianten zijn al eerder aangeven door de kamer en door de staatssecretaris: leeftijdsgrens, dagenkaart, kilometergrens.

Duidelijk is wel dat het bedrag dat het kabinet als bezuiniging heeft ingeboekt, namelijk € 153 miljoen, in geen van de varianten wordt gerealiseerd. Dit betekent dat er voor het ‘gat’ dat daardoor ontstaat, alternatieve dekking moet worden gevonden. Meestal wordt dan als eerste gezocht in de hoek van de automobiliteit, dus BPM en MRB.

Cees Boutens zit namens RAI Vereniging bij het overleg met de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Milieu aan de ene kant en de organisaties van oldtimerbezitters aan de andere kant.

"De maatregel uit het kabinetsakkoord gaat over alle, van MRB vrijgestelde, oldtimers. Dus ook bedrijfsvoertuigen, bussen en motorfietsen. Vanaf het allereerste gesprek heb ik duidelijk gemaakt dat het onzin is om de bedrijfsvoertuigen, bussen en motorfietsen in dit verhaal mee te nemen. Zo als het nu gaat, gaat het met deze categorieën goed en nog belangrijker: ze dragen vrijwel niet bij aan het probleem van luchtverontreiniging."

Het lijkt dat inmiddels de ministeries deze mening delen. Voor de personenauto’s lijkt ook een verdedigbare oplossing in het verschiet te liggen. "Belangrijk nu is vooral dat er snel duidelijkheid komt, want de onzekerheid richt op dit moment de meeste schade aan de oldtimerbranche aan", aldus Boutens.

Bron: RAI Vereniging