Dat heeft de Environment Committee van de EU bekendgemaakt. De leden van het Europese Parlement hebben een wetsvoorstel goedgekeurd waarin de regels worden opgesteld voor de target van 95 gram. Er is bovendien ook een nieuwe target geformuleerd: in 2025 moet de gemiddelde uitstoot verder gedaald zijn naar 68-78 gram per kilometer. Dit zijn de maximale normen voor de gemiddelde uitstoot voor autofabrikanten die zijn geregistreerd in de EU. Alleen fabrikanten die minder dan duizend auto’s per jaar bouwen, zijn van de regeling vrijgesteld, aldus het parlement.

Om de autofabrikanten te helpen aan de gemiddelde norm te voldoen, kiest men inderdaad voor de super-credits. Dat houdt in dat auto’s die minder dan 50 gram per kilometer uitstoten, zwaarder mogen wegen in het gemiddelde dan de andere auto’s. Men heeft voor de factor 3,5 gekozen voor het jaar 2013 maar die zakt geleidelijk terug naar 1,5 in 2016 en naar 1,0 in 2024. De parlementsleden vinden dat het niet is toegestaan niet-gebruikte super-credits ‘mee te nemen’ naar het volgende jaar.

Voorts merkt de commissie op dat recente studies hebben aangetoond dat autofabrikanten hiaten in de huidige testprocedures voor het brandstofverbruik, ergo de CO2-uitstoot, hebben uitgebuit. Men concludeert dat de resultaten uit de test ver afstaan van de omstandigheden in de dagelijkse praktijk. Het parlement wil dat de nieuw gedefinieerde World Light Test Procedure (WLTP) de huidige EU-procedure moet gaan vervangen. De reden is dat de WLTP beter overeenkomt met de praktijk. Men heeft er haast mee en wil dat het ‘zo mogelijk al in 2017’ wordt ingevoerd.

De Duitser Thomas Ulmer van de EPP (centrum-rechtse European People Party) zal nu het voortouw nemen in de onderhandelingen met de EU-ministers.