Dezelfde commissie bepaalde vorige week via een stemming dat de uitstoot van personenauto’s per 2020 gemiddeld 95 g/km mag bedragen. Voor bedrijfsauto’s wordt een grenswaarde van 147 g/km voorgesteld. In een notitie heeft RAI Vereniging vorige week aan de Nederlandse (plaatsvervangende) leden van de milieucommissie een aantal punten in overweging gegeven en aanpassingsvoorstellen gedaan. Het voorliggende voorstel van 147 gr/km noemt RAI Vereniging ‘ambitieus’ en het roept de commissie op rekening te houden met de specifieke positie van lichte bedrijfswagens in economisch zware tijden. RAI Vereniging wijst verder op de duur van productie- en ontwikkelingscycli van bedrijfswagens, en het feit dat de huidige regels nog slechts gedeeltelijk geïmplementeerd zijn.

RAI Vereniging pleit nu onder meer voor het behouden van compensatiemogelijkheden via ‘superkredieten’ en het handhaven van de huidige testcyclus als referentiepunt voor berekeningen en doelen. Zolang de nieuwe testcyclus nog niet bekend is, moeten voor de periode na 2020 geen doelen worden gesteld, zo stelt de organisatie.