Dat voorstel is voor een verordening die de overbrenging van in een andere lidstaat ingeschreven motorvoertuigen binnen de interne markt (COM/2012/0164 final) moet vereenvoudigen. RAI Vereniging omarmt dit voorstel want de vereniging is zelf altijd fervent pleitbezorger geweest van een dergelijke chip. "Fantastisch dat het parlement dit pleidooi nu overneemt", vindt directeur Olaf de Bruijn van RAI Vereniging.  "Door de invoering van een RFID-chip in de kentekenplaat wordt de mogelijkheid van diefstal van voertuigen en brandstof significant beperkt." RAI Vereniging zal ‘in gesprek treden’ met het EP en het departement voor een efficiënte uitrol van het amendement.