Dat meldt het Financieele Dagblad. Aanleiding is het voorstel van staatssecretaris Frans Weekers van Financiën om de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (mrb) voor een grote groep oldtimers per 1 januari 2014 af te schaffen.

De Stichting Oldtimerbranche Nederland stelt dat haar leden ‘disproportioneel’ veel schade lijden door de belastingmaatregelen. Volgens voorzitter Wim van Giersbergen zijn er sinds een meerderheid van de Tweede Kamer dit voorjaar akkoord ging met het pakket, 20.000 banen in de branche en bij toeleveringsbedrijven verloren gegaan. De geschatte schade zou €0,5 mrd bedragen.

De grootste boosdoener is volgens de onlangs opgerichte Stichting de maatregel om eigenaren te verplichten hun oldtimer, die minder dan 40 jaar oud is, drie maanden per jaar te stallen. In de maanden december tot maart mag met deze groep auto’s niet op de openbare weg worden gereden. Weekers raamt de opbrengst van het totale mrb-pakket voor oldtimers op €123 mln. Van Giersbergen meent dat Weekers zich rijk rekent. Veel eigenaren die door maatregel worden getroffen, zullen hun auto verkopen of naar de sloop brengen. ‘Die besparing zal nooit worden gehaald. Integendeel, het pakket gaat de schatkist alleen maar geld kosten.’

De Stichting Oldtimerbranche is via haar voorzitter in aanraking gekomen met het kantoor Invicta Veritate van Mr. Hulleman c.s. Zij hebben veel proceservaring, ook met procedures namens veel gedupeerden in één Stichting, Class Action Suits. Zij zullen op 1 november 2013 samen met en namens de Stichting een aantal procedures starten. Bestuursrechtelijke procedures om te pogen de wetgeving te stuiten. En een civiele schadeprocedure tegen de staat.

Naar schatting rijden er in Nederland 260.000 oldtimers ouder dan 25 jaar rond. Een kwart hiervan, bijna 63.000 auto’s, is jonger dan 40 jaar en rijdt op diesel of gas. Het meest populair is hier Mercedes-Benz, gevolgd door Volkswagen en Volvo.

Bron: Financieel Dagblad