Weekers werd aan de tand gevoeld door PVV’er Ronald van Vliet, die zich afvroeg of de Kamer wel alle relevante informatie heeft gekregen over de aanscherping van de vrijstelling voor oldtimers, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Volgens Weekers is dit nodig omdat er nog steeds een toename zou zijn van het aantal jonge oldtimers, schreef hij in april aan de Kamer.

Van Vliet spreekt dit tegen: uit cijfers van het CBS en de RDW blijkt dat de import al fors afneemt sinds de vorige aanscherping van de vrijstelling, per 1 januari 2012. Door de Kamer deze cijfers te onthouden laadt Weekers de verdenking op zich dat hij het parlement verkeerd en onjuist heeft geïnformeerd, wat een politieke doodzonde is. Ook het CDA reageerde kritisch.

Weekers wees erop dat hij zich bij de brief uit april heeft gebaseerd op informatie ‘die mij op dat moment ter beschikking’ stond. En die betroffen de cijfers tot en met 2011. "Inmiddels zijn nieuwe gegevens beschikbaar", zei hij met een verwijzing naar het CBS. Hij zegde toe om de eerder verstrekte gegevens te actualiseren.

Weekers sprak verder tegen dat de import in 2012 snel is afgenomen. In de eerste helft van dat jaar was er nog een toename van het aantal importen. "Vanaf de publicatie van het regeerakkoord zagen we dat de importen ineens stil kwamen te vallen." Dat is niet verwonderlijk. Als de regels worden aangescherpt, gaan mensen daarop anticiperen, aldus Weekers.

De aangescherpte regels maken deel uit van het Belastingplan voor volgend jaar. Weekers beloofde om de nieuwe cijfers voor de behandeling van dat plan naar de Kamer te sturen. De bewindsman kwam dit jaar al eerder in politieke problemen omdat hij de Kamer niet volledig zou hebben geïnformeerd. Toen ging het om de toeslagenfraude.