Akkoord cao Metaal en Techniek

FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en de werkgevers in de kleinmetaal, de FWT, zijn afgelopen vrijdagavond tot een akkoord gekomen voor de cao Metaal en Techniek. Tegelijk maken de werknemers in de grootmetaal zich op voor hardere acties.

Werkgeversonderhandelaar Hep van Luunen is positief over het akkoord. ‘Veel bedrijven in de technische bedrijfstakken hebben te kampen met zwaar weer. Dit akkoord houdt hier rekening mee. We zijn tevreden dat er voor 2013 een nullijn is afgesproken. De stijging van de lonen in 2014 blijft met 1,5 procent binnen de perken. Dit akkoord biedt bedrijven rust op arbeidsvoorwaardengebied en is een goede basis om het overleg over een nieuwe pensioenregeling af te ronden.’

Dit is Van Luunen zijn laatste cao-akkoord, hij gaat in november met pensioen en zal worden opgevolgd door Ron Follon, die al sinds juli van dit jaar meeloopt met Van Luunen.

Realiteitszin

Van Luunen: ‘Het akkoord dat nu op tafel ligt, getuigt van realiteitszin. Zo houden we de blik gericht op de toekomst met een verhoging van jeugdschalen met 3 procent. Met deze cao komen we niet alleen deze lastige economische tijden door, maar maken we ook afspraken om krachtiger uit de crisis te komen.’ Van Luunen verwacht dat de achterbannen van werkgevers het onderhandelaarsakkoord in de loop van deze maand zullen goedkeuren.

Sectorplan en Techniekpact

De nieuwe cao maakt de weg vrij voor versterking van de sector Metaal en Techniek op de langere termijn. Dat gebeurt via een sectorplan dat werkgevers en vakbonden in het kader van het onlangs gesloten Techniekpact gaan indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Van Luunen: ‘De innovatiekracht van de technische sectoren is groot, op de langere termijn kunnen we veel nieuwe werkgelegenheid creëren. Doel van het sectorplan is dan ook om meer jongeren te interesseren voor een baan in de techniek. Tegelijkertijd willen we oudere werknemers helpen om met bijvoorbeeld bijscholing fit de eindstreep te halen.’

Pensioenen

Sociale partners hebben verder besloten om de overgangsregeling voor pensioenen voort te zetten. Werkgevers gaan deze premie met ingang van 1 januari 2014 volledig betalen waardoor werknemers minder gaan afdragen. De premie voor de overgangsmaatregelen vervalt uiterlijk in 2020.

Bonden blij

Jacqie van Stigt, landelijk FNV bestuurder kleinmetaal is verheugd: ‘Dit is het succes van al die duizenden mensen die in actie zijn gekomen in juni en met de stakingen vanaf 20 september. Hiermee maken we het werken in de metaal en techniek echt aantrekkelijk voor jongeren. Een mooie loonsverhoging en maatregelen om te zorgen dat je bij Gelijk werk, gelijk loon krijgt. Bestaande afspraken om gezond langer door te werken blijven doorgaan en alle verslechteringen die werkgevers wensten en zoveel weerstand opriepen zijn van tafel.’

Ook Marco Hietkamp, onderhandelaar voor de cao-metaaltechniek namens CNV Vakmensen is blij met het bereikte cao-akkoord in de metaaltechniek: ´Dankzij de inzet van veel leden en vrijwilligers is er – na weken actievoeren – een kwalitatief goede cao resultaat bereikt. Afspraken over duurzame inzetbaarheid van mensen, werk en ontwikkeling van mensen naast een redelijke loonsverhoging, waren vanaf het begin speerpunten voor CNV Vakmensen.’

Goede afspraken

Voor ongeveer 325.000 mensen in de metaalbewerking, installatietechniek, schadeherstel, isolatie, koel- en luchttechniek is er een inkomensverbetering. Die bestaat volgens FNV Metaal uit een structurele loonsverhoging van 1,5 procent en het verschuiven van twee premies, de vroegpensioen en WGA-premies, van werknemers naar de werkgevers. Daarmee nemen de werkgevers 1,83 procent respectievelijk 0,21 procent over van de werknemers. Bij elkaar levert dit de werknemers gemiddeld 3,5 procent inkomensverbetering op in 22 maanden, dat is op jaarbasis 1,92 procent. In de kleinmetaal wilden de werkgevers eerder een nullijn voor 17 maanden doorvoeren. De cao loopt met terugwerkende kracht van 1 mei 2013 tot en met 28 februari 2015.

De loonschalen van jongeren in het bezit van een vak- of voortgezet onderwijs diploma worden daar bovenop per 1 januari 2014 nog eens met 3 procent verhoogd. Ook zijn er afspraken gemaakt over overgangsmaatregelen in de pensioenen. De nieuwe cao-afspraken hebben een looptijd tot 1 maart 2015.

Werknemers kunnen hun verlofdagen, overwerkdagen en/of leeftijdsdagen benutten om een vierdaagse werkweek mogelijk te maken. Om privé en werk bijvoorbeeld beter te kunnen combineren.

CAO Metalektro

De werknemers in de kleinmetaal zien hun lange strijd voor een goede cao beloond worden. De werkgevers in de grootmetaal, verenigd in FME-CWM, krijgen van FNV Metaal een week bedenktijd om alsnog op de eisen in te gaan. Als dat niet gebeurt, dan starten er vanaf 18 oktober hardere acties.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Akkoord cao Metaal en Techniek - Automobielmanagement.nl

Akkoord cao Metaal en Techniek

FNV Metaal, CNV Vakmensen, De Unie en de werkgevers in de kleinmetaal, de FWT, zijn afgelopen vrijdagavond tot een akkoord gekomen voor de cao Metaal en Techniek. Tegelijk maken de werknemers in de grootmetaal zich op voor hardere acties.

Werkgeversonderhandelaar Hep van Luunen is positief over het akkoord. ‘Veel bedrijven in de technische bedrijfstakken hebben te kampen met zwaar weer. Dit akkoord houdt hier rekening mee. We zijn tevreden dat er voor 2013 een nullijn is afgesproken. De stijging van de lonen in 2014 blijft met 1,5 procent binnen de perken. Dit akkoord biedt bedrijven rust op arbeidsvoorwaardengebied en is een goede basis om het overleg over een nieuwe pensioenregeling af te ronden.’

Dit is Van Luunen zijn laatste cao-akkoord, hij gaat in november met pensioen en zal worden opgevolgd door Ron Follon, die al sinds juli van dit jaar meeloopt met Van Luunen.

Realiteitszin

Van Luunen: ‘Het akkoord dat nu op tafel ligt, getuigt van realiteitszin. Zo houden we de blik gericht op de toekomst met een verhoging van jeugdschalen met 3 procent. Met deze cao komen we niet alleen deze lastige economische tijden door, maar maken we ook afspraken om krachtiger uit de crisis te komen.’ Van Luunen verwacht dat de achterbannen van werkgevers het onderhandelaarsakkoord in de loop van deze maand zullen goedkeuren.

Sectorplan en Techniekpact

De nieuwe cao maakt de weg vrij voor versterking van de sector Metaal en Techniek op de langere termijn. Dat gebeurt via een sectorplan dat werkgevers en vakbonden in het kader van het onlangs gesloten Techniekpact gaan indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Van Luunen: ‘De innovatiekracht van de technische sectoren is groot, op de langere termijn kunnen we veel nieuwe werkgelegenheid creëren. Doel van het sectorplan is dan ook om meer jongeren te interesseren voor een baan in de techniek. Tegelijkertijd willen we oudere werknemers helpen om met bijvoorbeeld bijscholing fit de eindstreep te halen.’

Pensioenen

Sociale partners hebben verder besloten om de overgangsregeling voor pensioenen voort te zetten. Werkgevers gaan deze premie met ingang van 1 januari 2014 volledig betalen waardoor werknemers minder gaan afdragen. De premie voor de overgangsmaatregelen vervalt uiterlijk in 2020.

Bonden blij

Jacqie van Stigt, landelijk FNV bestuurder kleinmetaal is verheugd: ‘Dit is het succes van al die duizenden mensen die in actie zijn gekomen in juni en met de stakingen vanaf 20 september. Hiermee maken we het werken in de metaal en techniek echt aantrekkelijk voor jongeren. Een mooie loonsverhoging en maatregelen om te zorgen dat je bij Gelijk werk, gelijk loon krijgt. Bestaande afspraken om gezond langer door te werken blijven doorgaan en alle verslechteringen die werkgevers wensten en zoveel weerstand opriepen zijn van tafel.’

Ook Marco Hietkamp, onderhandelaar voor de cao-metaaltechniek namens CNV Vakmensen is blij met het bereikte cao-akkoord in de metaaltechniek: ´Dankzij de inzet van veel leden en vrijwilligers is er – na weken actievoeren – een kwalitatief goede cao resultaat bereikt. Afspraken over duurzame inzetbaarheid van mensen, werk en ontwikkeling van mensen naast een redelijke loonsverhoging, waren vanaf het begin speerpunten voor CNV Vakmensen.’

Goede afspraken

Voor ongeveer 325.000 mensen in de metaalbewerking, installatietechniek, schadeherstel, isolatie, koel- en luchttechniek is er een inkomensverbetering. Die bestaat volgens FNV Metaal uit een structurele loonsverhoging van 1,5 procent en het verschuiven van twee premies, de vroegpensioen en WGA-premies, van werknemers naar de werkgevers. Daarmee nemen de werkgevers 1,83 procent respectievelijk 0,21 procent over van de werknemers. Bij elkaar levert dit de werknemers gemiddeld 3,5 procent inkomensverbetering op in 22 maanden, dat is op jaarbasis 1,92 procent. In de kleinmetaal wilden de werkgevers eerder een nullijn voor 17 maanden doorvoeren. De cao loopt met terugwerkende kracht van 1 mei 2013 tot en met 28 februari 2015.

De loonschalen van jongeren in het bezit van een vak- of voortgezet onderwijs diploma worden daar bovenop per 1 januari 2014 nog eens met 3 procent verhoogd. Ook zijn er afspraken gemaakt over overgangsmaatregelen in de pensioenen. De nieuwe cao-afspraken hebben een looptijd tot 1 maart 2015.

Werknemers kunnen hun verlofdagen, overwerkdagen en/of leeftijdsdagen benutten om een vierdaagse werkweek mogelijk te maken. Om privé en werk bijvoorbeeld beter te kunnen combineren.

CAO Metalektro

De werknemers in de kleinmetaal zien hun lange strijd voor een goede cao beloond worden. De werkgevers in de grootmetaal, verenigd in FME-CWM, krijgen van FNV Metaal een week bedenktijd om alsnog op de eisen in te gaan. Als dat niet gebeurt, dan starten er vanaf 18 oktober hardere acties.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding