De auto’s zijn onder meer gegaan naar politieke ambtsdragers in de hoofdstad van de vijf landen die de afgelopen twee-en-een-half jaar  het roterende voorzitterschap van de EU in handen hebben gehad. Volgens de betrokkenen wordt dat voorzitterschap altijd al gesponsord en is bij de auto-deals ook volledig de hand gehouden aan de strikte regels die daarvoor gelden.

Maar met name de Groene fractie in het Europees parlement vindt dat de grens wel erg dicht in de buurt is gekomen. ‘’Dat de belangen verstrengeld zijn, is altijd moeilijk te bewijzen. Maar je kan in ieder geval zeggen dat de Duitse autoproducenten wel een erg goed gevoel voor timing blijken te hebben,” aldus Rebecca Harms, medevoorzitter van de groene fractie. Ook organisaties die het lobbyen en de transparantie daarbij nauw in het oog houden, zijn er niet gerust op. BMW en Audi zeggen op hun beurt dat de sponsoring enkel en alleen bedoeld was om hun profiel op de Europese markten een beetje op te peppen.