Brussel dacht eerst in een optimistische bui eCall dit jaar al verplicht te kunnen stellen maar moest dat om praktische redenen al snel verschuiven naar 2015. Ook dat bleek onhaalbaar en nu is na discussies met het Europees Parlement bepaald dat eCall er dan echt in 2017 definitief zou moeten komen. De datum staat zelfs al vast: op 1 oktober van dat jaar moet het systeem werken. Of dat er inderdaad van gaat komen, is echter nog altijd niet zeker. Met name de Britse regering vreest dat eCall en de daarbij horende maatregelen bij de hulpdiensten zelf nogal wat gaan kosten. Staatssecretaris voor transport Penning heeft al verklaard: "Veiligheid van het verkeer is van het allergrootste belang. Wij hebben in ons land de veiligste wegen in de wereld en technologie moet er ook verder een belangrijke rol in spelen, maar het blijft dan ook van belang de kosten en baten van elk idee goed tegen elkaar af te wegen."