Dat hebben bronnen bevestigd aan de NOS. De belastingplannen van het kabinet voor autobezitters voor de komende jaren worden op Prinsjesdag bekend. De aanschafbelasting (bpm) wordt nu bepaald door de CO2-uitstoot. In de praktijk blijkt dat veel autobezitters op basis van een lage uitstoot weinig bpm betalen terwijl de auto toch behoorlijk vervuilend blijkt te zijn. Daardoor mist de schatkist inkomsten.
Het kabinet probeert al jaren het gebruik van schone auto’s te stimuleren maar de huidige maatregelen zijn weinig effectief maar kosten wel veel geld. In mei bleek uit een onderzoek van de Rekenkamer dat sinds 2007 de maatregelen voor zuinige auto’s de schatkist vijf miljard euro hebben gekost. De Rekenkamer constateert dat de CO2-besparing ook veel minder is dan dat uit de fabrieksopgaven mag worden verwacht. Bij de brandstofverbruikstest (in casu hoeveel CO2-uitstoot de auto heeft) blijkt dat het brandstofverbruik natuurlijk is te beïnvloeden door de autofabrikanten. Voor de test plakken zij bijvoorbeeld roosters af, zij pompen de banden extra hard op en verzinnen van allerlei ‘maatregelen’ om het verbruik tijdens de test minder te verminderen. De huidige test geeft geen mogelijkheden om dat te verbieden. Maar in de dagelijkse praktijk zal de auto dit verbruik nooit kunnen halen. In Europa wordt om die reden al een hele tijd gesproken over een nieuwe betrouwbare test, maar die laat nog wel op zich wachten.
De bijtelling voor auto’s van de zaak gaat ook (weer) veranderen. Er zijn nu te veel tarieven voor verschillende soorten zuinige auto’s. Ook hier blijkt dat in de praktijk die (hybride) auto’s vaak minder zuinig zijn dan de fabrikant opgeeft, terwijl er vanwege het lage verbruik veel korting op de belasting wordt gegeven. Er komt een veel strenger systeem van bijtelling voor in de plaats, meldt de NOS. Het is de bedoeling dat de maatregelen in 2016 ingaan. (bron: ANP/NOS)