De accijnsverhoging raakt de hele LPG-sector hard. Tankstations, leveranciers en handelaren, vervoerders, installateurs en dienstverleners binnen deze sector gebruikers; LPG-rijders, kippen- en varkensboeren, tuinders, recreatieparken en gezinnen die niet op het aardgasnet kunnen worden aangesloten. Voor de automobielbranche geldt dat een gemiddelde autogasrijder (205 duizend auto’s rijden nog op LPG) een kostenverhoging tegemoet ziet van ongeveer € 320,- per jaar.

Behalve dat omzet, werkgelegenheid en investeringsklimaat worden geraakt, druist de accijnsverhoging ook nog eens linea recta in tegen afspraken die door de sector met de overheid zijn gemaakt in het convenant LPG Autogas, aldus de belangenbehartiger VVG die zich zeer negatief verrast voelde. "In dit Convenant zijn afspraken gemaakt over het veiliger maken van de distributie van autogas. De sector heeft meer dan   € 30 miljoen geïnvesteerd in het verhogen van de veiligheid o.a. door tankwagens te voorzien van een hitte werende bekleding. Deze investeringen zijn gedaan op basis van de afspraak – vastgelegd in de motie de Krom en Koopmans (27 801 nr. 37) – dat de branche in de gelegenheid zou worden gesteld deze terug te verdienen. De verhoging van de accijns op LPG heeft er echter toe geleid dat veel van deze LPG-tankwagens zonder werk stilstaan."