Veranderingen autobelasting 2016 bekendgemaakt

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft donderdag 23 oktober een nota van wijziging op het Belastingplan 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de veranderingen in de autobelastingen voor 2016.

Dit meldt het ministerie van Financiën. De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen aangegeven de vereenvoudiging van de autobelastingen te willen betrekken bij de herziening van het belastingstelsel. Dat betekent dat de Autobrief 2.0 niet eerder dan 1 januari 2017 in werking zal treden. Enkele fiscaal gunstige maatregelen voor (zeer) zuinige auto’s eindigen echter automatisch met ingang van 1 januari 2016. Dat maakt 2016 tot een tussenjaar waarvoor enkele wijzigingen in de autobelastingen noodzakelijk zijn.

Met ingang van 2016 loopt de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor (semi-)elektrische auto’s af. Ook verdwijnen de bijtellingscategorieën van 4 procent en 7 procent en leaseauto’s in deze categorieën zouden per 2016 in de bijtellingscategorie van 14 procent vallen.  Staatssecretaris Wiebes introduceert voor het tussenjaar 2016 een halftarief in de mrb voor (semi-)elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer. Hierdoor worden deze auto’s ook in 2016 fiscaal gestimuleerd. De bestaande gewichtscorrectie van 125 kilo voor alle hybride en (semi-)elektrische auto’s blijft gehandhaafd. Bovendien handhaaft de staatssecretaris de categorie van 7 procent bijtelling, die zal in 2016 gelden voor volledig elektrische auto’s. In de overige bijtellingscategorieën vinden de volgende wijzigingen plaats:

1. De categorie 14 procent bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gram.
2. In de categorie 20 procent bijtelling vallen auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 79 gram.
3. De categorie 25 procent bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 80 gram of meer.

Hierbij geldt dat leasecontracten die voor 1 januari 2016 zijn aangegaan, onder het huidige bijtellingsregime blijven vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van 60 maanden. De aanpassingen voor 2016 zijn enerzijds nodig omdat de snelle technologische ontwikkelingen op het terrein van CO2-uitstoot een aanscherping van de normen vereisen om de belastinginkomsten op niveau te houden en verdere marktverstoring te voorkomen. Anderzijds moeten de autobelastingen ook in 2016 een bijdrage leveren aan het SER-akkoord voor duurzame groei en de ambitie om in 2020 tweehonderdduizend (semi-)elektrische auto’s in het wagenpark te hebben. De wijzigingen in de autobelastingen voor 2016 zijn budgetneutraal.

 

Veranderingen autobelasting 2016 bekendgemaakt - Automobielmanagement.nl

Veranderingen autobelasting 2016 bekendgemaakt

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft donderdag 23 oktober een nota van wijziging op het Belastingplan 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de veranderingen in de autobelastingen voor 2016.

Dit meldt het ministerie van Financiën. De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen aangegeven de vereenvoudiging van de autobelastingen te willen betrekken bij de herziening van het belastingstelsel. Dat betekent dat de Autobrief 2.0 niet eerder dan 1 januari 2017 in werking zal treden. Enkele fiscaal gunstige maatregelen voor (zeer) zuinige auto’s eindigen echter automatisch met ingang van 1 januari 2016. Dat maakt 2016 tot een tussenjaar waarvoor enkele wijzigingen in de autobelastingen noodzakelijk zijn.

Met ingang van 2016 loopt de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor (semi-)elektrische auto’s af. Ook verdwijnen de bijtellingscategorieën van 4 procent en 7 procent en leaseauto’s in deze categorieën zouden per 2016 in de bijtellingscategorie van 14 procent vallen.  Staatssecretaris Wiebes introduceert voor het tussenjaar 2016 een halftarief in de mrb voor (semi-)elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer. Hierdoor worden deze auto’s ook in 2016 fiscaal gestimuleerd. De bestaande gewichtscorrectie van 125 kilo voor alle hybride en (semi-)elektrische auto’s blijft gehandhaafd. Bovendien handhaaft de staatssecretaris de categorie van 7 procent bijtelling, die zal in 2016 gelden voor volledig elektrische auto’s. In de overige bijtellingscategorieën vinden de volgende wijzigingen plaats:

1. De categorie 14 procent bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gram.
2. In de categorie 20 procent bijtelling vallen auto’s met een CO2-uitstoot van 51 t/m 79 gram.
3. De categorie 25 procent bijtelling zal gelden voor auto’s met een CO2-uitstoot van 80 gram of meer.

Hierbij geldt dat leasecontracten die voor 1 januari 2016 zijn aangegaan, onder het huidige bijtellingsregime blijven vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van 60 maanden. De aanpassingen voor 2016 zijn enerzijds nodig omdat de snelle technologische ontwikkelingen op het terrein van CO2-uitstoot een aanscherping van de normen vereisen om de belastinginkomsten op niveau te houden en verdere marktverstoring te voorkomen. Anderzijds moeten de autobelastingen ook in 2016 een bijdrage leveren aan het SER-akkoord voor duurzame groei en de ambitie om in 2020 tweehonderdduizend (semi-)elektrische auto’s in het wagenpark te hebben. De wijzigingen in de autobelastingen voor 2016 zijn budgetneutraal.