Dit zegt directeur Renate Hemerik van VNA."Wij hebben zojuist een tegenvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het donderdag (23 oktober, red) geopenbaarde voorstel van staatssecretaris Wiebes moet nog in de Tweede Kamer worden behandeld. Volgende week kunnen vragen worden gesteld en de week erop zal de staatssecretaris die vragen beantwoorden.

Volgens Hemerik heeft het nu voorgestelde plan van Wiebes veel vervelende aspecten. "Laat ik beginnen met te zeggen dat wij ten opzichte van wat wij verwacht hadden uitermate verrast zijn. Ik wil het woord teleurgesteld niet gebruiken want dat is in dit verband nogal een understatement. In wezen is het een beetje belachelijk wat er nu gebeurt. Wij hadden gerekend op een beleidsarm en budgetneutraal tussenjaar voorafgaand aan de grote belastingherziening 2017-2020. Maar nu gooit de Financiën het plan in één keer om. De nieuwe voorstellen voor het tussenjaar 2016 zullen de polarisatie verder aanjagen, de berijders zullen nóg meer proberen een 14%-auto te krijgen anders vallen ze straks meteen in de categorie van 25%. Dat is natuurlijk waardeloos. Ik begrijp niet waarom men voor één tussenjaar zo’n gedrocht creëert.

VNA verwacht ook dat er druk zal ontstaan op de werkgevers. "Zij zullen vaker de vraag van hun medewerkers krijgen of ze een duurdere auto mogen kiezen zodat de bijtellingsvriendelijke plug-ins voor hen in beeld komen. De extra kosten voor de werkgever zou de berijder moeten terugverdienen met lagere brandstofkosten, maar de praktijk leert dat dat vaak niet gebeurt. Veel berijders van plug-ins zijn niet geschikt voor een plug-in. Maar als een werkgever dat dus weigert omdat hij de mobiliteitskosten van het bedrijf in de hand wil houden, levert het in ieder geval frustratie op."
Het voorstel van VNA behelst een systeem met vijf voertuigklassen met respectievelijk 7, 14, 17, 20 en 25 procent bijtelling. De vereniging denkt dat van zo’n systeem veel minder marktverstoring uit gaat. Die marktverstoring is er nu ook al en volgens directeur Hemerik gaat de voorgestelde regeling voor 2016 het nog veel erger maken. "De prikkel om voor een bepaald type auto te kiezen, is pervers. Niet alle merken kunnen de betrokken auto’s leveren dus er treedt grote marktverstoring op. Er worden van slechts enkele typen auto’s zeer grote hoeveelheden verkocht en dat heeft natuurlijk veel impact op merkorganisaties. Dat kan niet goed blijven gaan. Wij denken dat de staatssecretaris zich daarover zorgen zou moeten maken."

In het voorstel van Financiën wordt één bijtellingscategorie geschrapt, namelijk die van 4 procent. Voor bestaande contracten worden de ‘oude’ bijtellingscontracten gerespecteerd voor een looptijd van zestig maanden. Behalve de 25%-categorie levert het nieuwe beleid hogere bijtellingen op. Dit levert de schatkist 37 miljoen euro op. Dat is nodig, want dat geld moet een maatregel in de motorrijtuigenbelasting compenseren. De vrijstelling van mrb voor elektrische auto’s en plug-ins (max 50g/km) zou per 1 januari 2016 vervallen, maar om de doelstellingen van het SER-energieakkoord  te kunnen  behalen, is nu besloten deze categorie ook in de mrb te blijven stimuleren, zij het wat minder uitbundig. Voor deze voertuigcategorie geldt per 1 januari 2016 een zogenoemd halftarief.  In overheidstermen is deze mrb-maatregel voor 2016 een lastenverlichting – die de staat ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 37 miljoen euro gaat kosten. Maar de autobranche zal dit niet als zodanig  ervaren aangezien de betrokken auto’s nu helemaal zijn vrijgesteld van mrb.

 

Lees ook: Plannen voor bijtelling in 2016 bekendgemaakt  

Lees ook: Effect aanscherping autobelasting 2016 doorgerekend

 

Download het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2014 van AM, RDC en VNA