Stimuleren schone auto’s heeft Rijk zes miljard gekost

De fiscale maatregelen ten behoeve van de stimulering van schone auto’s hebben de schatkist over de periode 2008-2013 ongeveer 6,4 miljard euro gekost. Dit zat vooral in bpm op nieuwe schone auto’s en in toenemende mate in de lagere bijtelling van zakenauto’s. Mede door de stimulering is het Nederlandse wagenpark inmiddels het ‘schoonste’ van de Europese Unie.

Dit meldt het Financieele Dagblad op basis van een rapport van Policy Research Corporation. In de komende vijf jaar zullen de belastinginkomsten via de auto voor de Staat vermoedelijk weer licht stijgen maar voorzichtigheid is geboden want deze belastinginkomsten zijn ‘moeilijk voorspelbaar, niet stabiel en niet robuust’. Dit staat in het Evaluatierapport autogerelateerde belastingen dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het lijvige rapport is opgesteld door de Policy Research Corporation in samenwerking met TNO. Het rapport bevat onder meer een vooruitblik voor vijf jaar.

Wiebes maakte op 23 oktober de tarieven voor fiscale bijtelling voor auto’s van de zaak voor het ‘tussenjaar’ 2016 bekend. Voor de jaren daarna wil Financiën een nieuwe systematiek uitdenken voor de belasting van mobiliteit en daarbij zal Wiebes zich waarschijnlijk oriënteren op dit rapport. De kosten per vermeden ton CO2 bedragen gemiddeld zo’n zestienhonderd euro maar ze namen in 2013 fors toe omdat veel werd gebruikgemaakt van de fiscale stimuleringsmaatregelen. Door die maatregelen is wel de uitstoot van koolstofdioxide met ‘een tot twee megaton of zeven procent per jaar’ afgenomen in de periode 2010-2013.
Auto’s moeten ook in de komende jaren steeds schoner worden als gevolg van Europese wetgeving. Volgens het evaluatierapport laten autofabrikanten zich sterk leiden door het fiscale klimaat en maken ze ‘zuinige auto’s’. Maar in de praktijk blijkt het brandstofverbruik gemiddeld veel hoger uit te pakken dan de officiële testprocedure aangeeft, de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s ligt in de praktijk in 2013 zo’n vijftig gram per kilometer hoger dan in de test. Dat komt voor een deel omdat de praktijkomstandigheden afwijken van die tijdens de test, stelt het rapport. Maar het procentuele meerverbruik is tijdens de afgelopen jaren steeds groter geworden en neemt toe naarmate het een meer zuinige auto betreft.  Dit komt omdat fabrikanten in toenemende mate CO2-reducerende technieken toepassen die op de test meer effect hebben dan op de omstandigheden in de praktijk. Maar veel meer zou het komen door de ‘toegenomen uitnutting van flexibiliteiten in de testprocedure’. (bron: FD)

Download het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2014 van AM, RDC en VNA 

Reacties

Ik vraag me af of die 6 Miljard inkomstenderving klopt. Mede door de stimuleringsmaatregelen hebben individuele leaserijders gekozen voor duurdere auto’s PH-EV’s)dan ze normaliter zouden rijden.
Zonder stimuleringsmaatregelen zou er dus een goedkoper wagenpark zijn gekozen dat minder belasting had opgebracht.

Geplaatst door: FTDR op

Het is ook aardig om te vermelden dat het beleid destijds gericht was op AFBOUW van de BPM, om dit in een kilometerheffing om te zetten. Als tussenfase is toen de HSB verhoogd met wel 7 à 10 % per jaar. Is nu die meeropbrengst van de HSB meegenomen in de verminderde opbrengst BPM? Ik ben bang van niet. Ik snap niet dat hier niemand ophef over maakt. We laten ons nu wijsmaken dat de overheid zoveel mis heeft gelopen aan belastinginkomsten dat het terecht is om de belasting te verhogen. Maar de werkelijkheid is echt genuanceerder.

Barend Lambrechtsen

Geplaatst door: Barend Lambrechtsen op
Stimuleren schone auto’s heeft Rijk zes miljard gekost - Automobielmanagement.nl

Stimuleren schone auto’s heeft Rijk zes miljard gekost

De fiscale maatregelen ten behoeve van de stimulering van schone auto’s hebben de schatkist over de periode 2008-2013 ongeveer 6,4 miljard euro gekost. Dit zat vooral in bpm op nieuwe schone auto’s en in toenemende mate in de lagere bijtelling van zakenauto’s. Mede door de stimulering is het Nederlandse wagenpark inmiddels het ‘schoonste’ van de Europese Unie.

Dit meldt het Financieele Dagblad op basis van een rapport van Policy Research Corporation. In de komende vijf jaar zullen de belastinginkomsten via de auto voor de Staat vermoedelijk weer licht stijgen maar voorzichtigheid is geboden want deze belastinginkomsten zijn ‘moeilijk voorspelbaar, niet stabiel en niet robuust’. Dit staat in het Evaluatierapport autogerelateerde belastingen dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het lijvige rapport is opgesteld door de Policy Research Corporation in samenwerking met TNO. Het rapport bevat onder meer een vooruitblik voor vijf jaar.

Wiebes maakte op 23 oktober de tarieven voor fiscale bijtelling voor auto’s van de zaak voor het ‘tussenjaar’ 2016 bekend. Voor de jaren daarna wil Financiën een nieuwe systematiek uitdenken voor de belasting van mobiliteit en daarbij zal Wiebes zich waarschijnlijk oriënteren op dit rapport. De kosten per vermeden ton CO2 bedragen gemiddeld zo’n zestienhonderd euro maar ze namen in 2013 fors toe omdat veel werd gebruikgemaakt van de fiscale stimuleringsmaatregelen. Door die maatregelen is wel de uitstoot van koolstofdioxide met ‘een tot twee megaton of zeven procent per jaar’ afgenomen in de periode 2010-2013.
Auto’s moeten ook in de komende jaren steeds schoner worden als gevolg van Europese wetgeving. Volgens het evaluatierapport laten autofabrikanten zich sterk leiden door het fiscale klimaat en maken ze ‘zuinige auto’s’. Maar in de praktijk blijkt het brandstofverbruik gemiddeld veel hoger uit te pakken dan de officiële testprocedure aangeeft, de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s ligt in de praktijk in 2013 zo’n vijftig gram per kilometer hoger dan in de test. Dat komt voor een deel omdat de praktijkomstandigheden afwijken van die tijdens de test, stelt het rapport. Maar het procentuele meerverbruik is tijdens de afgelopen jaren steeds groter geworden en neemt toe naarmate het een meer zuinige auto betreft.  Dit komt omdat fabrikanten in toenemende mate CO2-reducerende technieken toepassen die op de test meer effect hebben dan op de omstandigheden in de praktijk. Maar veel meer zou het komen door de ‘toegenomen uitnutting van flexibiliteiten in de testprocedure’. (bron: FD)

Download het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2014 van AM, RDC en VNA 

Reacties

Ik vraag me af of die 6 Miljard inkomstenderving klopt. Mede door de stimuleringsmaatregelen hebben individuele leaserijders gekozen voor duurdere auto’s PH-EV’s)dan ze normaliter zouden rijden.
Zonder stimuleringsmaatregelen zou er dus een goedkoper wagenpark zijn gekozen dat minder belasting had opgebracht.

Geplaatst door: FTDR op

Het is ook aardig om te vermelden dat het beleid destijds gericht was op AFBOUW van de BPM, om dit in een kilometerheffing om te zetten. Als tussenfase is toen de HSB verhoogd met wel 7 à 10 % per jaar. Is nu die meeropbrengst van de HSB meegenomen in de verminderde opbrengst BPM? Ik ben bang van niet. Ik snap niet dat hier niemand ophef over maakt. We laten ons nu wijsmaken dat de overheid zoveel mis heeft gelopen aan belastinginkomsten dat het terecht is om de belasting te verhogen. Maar de werkelijkheid is echt genuanceerder.

Barend Lambrechtsen

Geplaatst door: Barend Lambrechtsen op