Het een en ander blijkt uit onderzoek van TNO en Policy Research in opdracht van het ministerie van Financiën. In het lijvige rapport worden de ontwikkelingen in de Nederlandse automarkt tussen 2008 en 2013 geëvalueerd, met nadruk op de effecten van het fiscale vergroeningsbeleid uit Autobrief 1.0 in de periode 2012-2013. Daarnaast worden de automarktontwikkelingen geschetst tot en met 2020.

In die laatste schets komt duidelijk de verschuiving in de segmenten aan bod. Het A en B segment verliest nu al marktaandeel aan het C-segment. Dat zou naar verwachting tot en met 2015 blijven gebeuren. Daarna schuift het marktaandeel verder op richting D en E-segment.

Die verschuiving komt dus mede door de lage belastingdruk op (PH)EVs die vooral in de luxe segmenten concurrerend blijven ten opzichte van vergelijkbare conventionele auto’s. Denk aan de Mitsubishi Outlander, Volvo V60 en Tesla Model S. Die concurrentie met conventionele modellen kunnen de A en B-segment plug-ins auto’s niet aan. Zowel plug-in als het ‘gewone’ model vallen in dezelfde bijtellingcategorie (14%), maar de plug-in kent een fors hogere aanschafwaarde.

Aanzienlijk minder zuinig

Het A en B-segment verliest bovendien terrein doordat de gemiddelde belastingdruk vanaf volgend jaar al licht toeneemt en in de segmenten D en E juist licht afneemt. Consumenten in de lagere segmenten zijn het meest prijsgevoelig, dus daar zal het effect het grootst zijn.

De plug-in is voorlopig dus een blijvertje. Of de overheid daar blij mee is? Dat is nog maar de vraag. Zo schrijven de onderzoekers: ‘in de praktijk blijkt dat auto’s gemiddeld aanzienlijk minder zuinig zijn en een hogere CO2-uitstoot hebben dan volgens de geconditioneerde test. De CO2-uitstoot van nieuwe auto’s ligt in de praktijk in 2013 circa 50 g/km hoger dan volgens de test.’

Daarbij moet rekening worden gehouden dat fiscaal gestimuleerde auto’s vroegtijdig worden geëxporteerd naar het buitenland. Volgens de onderzoekers blijkt deze auto’s gemiddeld circa 3 jaar korter in het Nederlandse wagenpark blijven dan de veronderstelde volledige levensduur. ‘Een deel van de fiscaal gestimuleerde auto’s wordt zelfs direct na afloop van hun leaseperiode geëxporteerd naar het buitenland. Een aanzienlijk deel van de potentiële effecten van het fiscaal beleid lekt zodoende weg naar het buitenland. Fiscaal beleid is circa 40% minder effectief door vroegtijdige export en meerverbruik in de praktijk.’

Bron: Trends in Autoleasing 

 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding