Europese Commissie: ‘R134a-proces’ tegen Duitsland

De Europese Commissie heeft Duitsland voor de rechter gedaagd, in een poging een einde te maken aan het (verboden) gebruik van aircokoelmiddel R134a in nieuwe Mercedes-personenwagens.

Om dezelfde reden heeft ‘Brussel’ waarschuwingsbrieven gestuurd naar het Verenigd Koninkrijk, België en Luxemburg. De strekking: import van de gewraakte Mercedes-modellen kan eveneens leiden tot juridische stappen. Met de import wordt immers indirect de EU-regulering over R134a omzeild.

Aan de basis van het conflict ligt een richtlijn van de EU die sinds 2011 het gebruik van het koudemiddel verbiedt. Het zou slecht zijn voor het milieu; bovendien was inmiddels een ‘groener’ alternatief voor handen: R1234yf. Op zijn beurt stelde Mercedes-Benz dat dit middel licht ontvlambaar is en daardoor brand in het voertuig kan veroorzaken. De Duitse autofabrikant staat alleen in die opvatting, maar herhaalde pogingen van EU-zijde om (ook via de bondsregering) alsnog het verbod af te dwingen hebben tot nu toe niet het gewenste resultaat gehad. Overigens geldt bij automodellen van vóór 2011 het verbod pas vanaf 2017.

EU’s industriecommissaris AntonioTajani heeft de afgelopen weken politiek en technisch getinte overleggen gehad met Duitse autoriteiten. "Nu is het is tijd voor een oplossing." Daimler zegt een alternatief te hebben voorgelegd, dat neerkomt op compensatie van de hogere CO2-uitstoot in ruil voor het gebruik van R134a. Eventueel zou de fabrikant auto’s met het verboden koudemiddel kunnen terugroepen. De leverancier van R1234yf is het Amerikaanse Honeywell, dat vorige maand aankondigde een nieuwe fabriek te gaan bouwen om te voldoen aan de vraag vanuit Europa.

Europese Commissie: ‘R134a-proces’ tegen Duitsland - Automobielmanagement.nl

Europese Commissie: ‘R134a-proces’ tegen Duitsland

De Europese Commissie heeft Duitsland voor de rechter gedaagd, in een poging een einde te maken aan het (verboden) gebruik van aircokoelmiddel R134a in nieuwe Mercedes-personenwagens.

Om dezelfde reden heeft ‘Brussel’ waarschuwingsbrieven gestuurd naar het Verenigd Koninkrijk, België en Luxemburg. De strekking: import van de gewraakte Mercedes-modellen kan eveneens leiden tot juridische stappen. Met de import wordt immers indirect de EU-regulering over R134a omzeild.

Aan de basis van het conflict ligt een richtlijn van de EU die sinds 2011 het gebruik van het koudemiddel verbiedt. Het zou slecht zijn voor het milieu; bovendien was inmiddels een ‘groener’ alternatief voor handen: R1234yf. Op zijn beurt stelde Mercedes-Benz dat dit middel licht ontvlambaar is en daardoor brand in het voertuig kan veroorzaken. De Duitse autofabrikant staat alleen in die opvatting, maar herhaalde pogingen van EU-zijde om (ook via de bondsregering) alsnog het verbod af te dwingen hebben tot nu toe niet het gewenste resultaat gehad. Overigens geldt bij automodellen van vóór 2011 het verbod pas vanaf 2017.

EU’s industriecommissaris AntonioTajani heeft de afgelopen weken politiek en technisch getinte overleggen gehad met Duitse autoriteiten. "Nu is het is tijd voor een oplossing." Daimler zegt een alternatief te hebben voorgelegd, dat neerkomt op compensatie van de hogere CO2-uitstoot in ruil voor het gebruik van R134a. Eventueel zou de fabrikant auto’s met het verboden koudemiddel kunnen terugroepen. De leverancier van R1234yf is het Amerikaanse Honeywell, dat vorige maand aankondigde een nieuwe fabriek te gaan bouwen om te voldoen aan de vraag vanuit Europa.