Volkswagen is vooral bevreesd voor miljardenboetes in de Verenigde Staten en heeft niet zo veel te vrezen van de Europese Commissie. Maar Brussel wil ook een stoere handhaver van de Europese regels bij nieuwe auto’s worden. Vooralsnog is er weinig van Brussel te verwachten dus in de Volkswagen-kwestie is Europa feitelijk machteloos. Het zijn de nationale toezichthouders die nu bevoegd zijn om maatregelen te treffen. De verantwoordelijke eurocommissaris Elzbieta Bienkowska (interne markt) kan zelfs niet afdwingen dat Volkswagen de benadeelde Europese klanten compenseert zoals men deed in de VS met een voucher van duizend dollar.

Nationale toezichthouders blijven bevoegd om op te treden maar als zij in gebreke blijven, komt de Europese Commissie in actie. Die kan dan bijvoorbeeld een Europese terugroepactie op touw zetten als een nationale toezichthouder daartoe niet bereid zou zijn. Testinstituten kunnen ook een boete krijgen als zij goedkeuring hebben gegeven aan auto’s die niet aan de Europese regels voldoen. Voorts wil de Europese Commissie de nauwe banden tussen autofabrikanten en de testinstituten verbreken. Fabrikanten betalen de testinstituten straks niet meer rechtstreeks voor het testen maar de instituten krijgen geld uit een pot die autofabrikanten vooraf vullen. Dit moet ook voorkomen dat fabrikanten gaan shoppen onder de instituten om de ‘soepelste’ tester te vinden.
De Europese Commissie wil toestaan dat een nationale autoriteit tijdelijk auto’s van de markt kan halen die niet zouden voldoen aan regels, ook als deze auto’s zijn toegelaten na een test in een andere lidstaat. Nu kan dat niet omdat een goedkeuring van een auto gedaan in een lidstaat, voor de gehele EU geldt. Functionarissen in Brussel hebben gezegd dat de nieuwe voorstellen niet alleen te maken hebben met Volkswagen. Er bestond al frustratie over Daimler, in zake de vloeistof voor airconditioning, waar de Duitse toezichthouders niet tegen wilden optreden.
De lidstaten van de EU moeten nog wel instemmen met het nieuw voorgestelde regime vanuit Brussel maar Bienkowska heeft er wel vertrouwen in. (bron: EC / FD)