Hieronder is de tekst van het hoofdredactionele commentaar van het FD integraal opgenomen.  

 

De auto-industrie is nu aan zet

 

Een trieste dag. Zo reageerde Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) nadat zijn initiatief, om een voorstel van de Europese Commissie over de strengere uitstootnormen voor stikstofoxiden te torpederen, woensdag in het Europees Parlement was gesneuveld.

Het voorstel gunt autofabrikanten nog vijf jaar zich te conformeren aan nieuwe uitstootnormen voor dieselmotoren. Deze normen zijn gebaseerd op de daadwerkelijke uitstoot in de praktijk. Daarmee zullen de omstreden laboratoriumtests vanaf 2017 tot het verleden behoren.

Volgens Eickhout bewijst de uitslag van de stemming dat milieuwetgeving wordt aangepast aan de wensen van de autolobby. In het licht van ‘dieselgate’ is het op het eerste gezicht onbegrijpelijk dat de auto-industrie zoveel tijd krijgt om de door de Europese Commissie voorgestelde uitstootnormen na te leven. Men zou hierin het zoveelste bewijs kunnen zien dat de Brusselse politici hun oren laten hangen naar de lobby van de auto-industrie.

Hoe begrijpelijk dit beeld ook is, de voorgestelde wetgeving dwingt Europese autofabrikanten wel degelijk tot de ontwikkeling van aanzienlijk schonere dieselmotoren. Dat is een belangrijke stap voorwaarts die de leefomgeving in met name de Europese steden ten goede zal komen.

Het tempo van deze transitie kan vanuit ¬milieuoogpunt niet hoog genoeg liggen. Daar staat tegenover dat de auto-industrie tijd nodig heeft om de omslag te maken. Dat is een majeure operatie voor een bedrijfstak die van groot belang is voor de Europese economie. De auto-industrie biedt 12 miljoen mensen werk en vertegenwoordigt ruim 6% van het bruto ¬binnenlands product van de EU.

Het Europees Parlement stond daarmee voor een lastige afweging. Het heeft er nu voor gekozen de voorstellen van de Commissie te steunen; een terechte keuze. Afwijzing van het voorstel had immers betekend dat de Commissie een nieuw voorstel had moeten voorbereiden. Strengere wetgeving had dan nog langer op zich laten wachten. De auto-industrie is nu aan zet. Zij heeft de kans, en de maatschappelijke plicht, om haar door affaires geschonden imago via een succesvolle vergroeningsoperatie te herstellen.

 

Dit is het commentaar van 4 februari van de hoofdredactie van het FD

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding