Vragen blijven er niettemin wel, bijvoorbeeld of er aanleiding is om in CO2-grenzen van de BPM meer onderscheid te maken tussen kleine en grote auto’s. Zo constateren de Kamerleden dat de nieuwe testcyclus om de CO2-uitstoot vast te stellen grote gevolgen kan hebben voor de te betalen belasting voor autokopers en zakelijke rijders.

Wat elektrisch rijden betreft, zijn er kritische vragen bij het effect van de zeer lage bijtelling van 4%. Vragen zijn er ook bij de aftopping daarvan op vijftigduizend euro. Ook aan bod komt het nieuwe bijtellingspercentage van 22%: diverse Kamerleden vragen of dit forfait nog steeds aangemerkt kan worden als een benadering van de waarde van het privégebruik van een auto van de zaak – en of de regering gegevens ter beschikking heeft waaruit dat blijkt. Daarnaast vragen deze leden of de vaste kosten daarbij worden toegerekend aan het privégebruik, aan het zakelijk gebruik of dat er wordt uitgegaan van de integrale kostprijs per kilometer. Bovendien is de vraag hoe dit zich verhoudt met de 19 eurocent die een werknemer onbelast mag ontvangen voor het zakelijk gebruik van een privéauto.

Bron: Auto en Fiscus NL