RAI: Emissieloos over vier jaar onrealistisch

Algemeen voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging: “De wens die wordt verwoord in de gistermiddag aangenomen motie Jan Vos, om alle nieuwe auto’s in 2025 emissieloos te laten zijn, is op basis van de inzichten uit de Brandstofvisie onrealistisch.”

"Als we kijken naar de discussie in Europa aangaande de CO2-grenswaardes van nieuw verkochte voertuigen, stellen wij vast dat op dit moment slechts één grenswaarde vastligt; 95 gram CO2/km voor 2021. Over de CO2-normen na 2021 moet de discussie nog beginnen. Het is volslagen irreëel om te veronderstellen dat de stap van 95 naar 0 gram CO2/km in vier kalenderjaren is te maken."   

Najagen
"Het najagen van nationale doelen die verder gaan dan de Europese afspraken heeft in de achterliggende jaren laten zien, te leiden tot grote marktverstoringen met alle negatieve gevolgen voor de staatskas en voor de marktpartijen. De milieuvoordelen van de nationale doelen lekken grotendeels weg naar de overige Europese lidstaten. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van hetgeen de Tweede Kamer nu wil realiseren voor de automobilist aanzienlijk. Velen in ons land kunnen zich geen nieuwe auto permitteren, zeker niet als die door deze motie nog eens duurder wordt vanwege het verplichte gebruik van allerlei nieuwe technologieën" vervolgt Van Eijck zijn betoog." Wij roepen de Tweede Kamer dan ook op om de schouders te zetten onder de realistische visie en timing, die is vastgelegd in de Brandstofvisie. Kern van die visie is dat we afkoersen op elektrisch rijden (met batterijen of met waterstof gemaakt van duurzame energie). Voor de korte en middellange termijn hebben we echter ook de bestaande en nu gangbare brandstoffen benzine, diesel en gas nodig. Liefst geproduceerd uit steeds meer duurzame biobrandstoffen."

"Daarnaast moeten we niet uit het oog verliezen dat, zolang de opwekking van elektriciteit niet CO2 neutraal is, ook elektrische mobiliteit CO2 uitstoot veroorzaakt. De tegenstelling tussen auto’s met een uitlaat en zonder uitlaat is daarom niet terecht. Tenslotte wil ik graag benadrukken dat we deze discussie moeten voeren op basis van feiten. Afgelopen week kwam de gemiddelde leeftijd van een auto in ons land aan de orde. Feitelijk is het zo dat de gemiddelde levensduur van een auto in Nederland18,1 jaar is en dat die leeftijd jaar na jaar stijgt. Dat betekent dat een nu aangeschafte auto nog tot en met 2034 in het Nederlandse wagenpark rond rijdt." sluit Van Eijck af.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Reacties

Het laatste argument van Van Eijck is een uitstekende reden om juist wél snel auto’s met weinig of geen emissie te verplichten. Vanaf 2025 100% elektrisch betekent dat tot ver in 2040 auto’s nog benzine of diesel gebruiken.

En dan die treurige discussie over CO2-normen in Brussel. Gaan we ons daarachter verschuilen? Is het niet zo dat fabrikanten gewoon wordt toegestaan de normen te overschrijden? Dat met list en bedrog de normen worden ‘gerealiseerd’? Dat hellende testcircuits zijn toegestaan voor metingen? Dat er vanuit onder meer Duitsland eindeloos wordt gelobbyd voor hogere normen. En precies achter dat bastion van ‘Europese regelgeving’ wil de RAI zich nu verstoppen?

Komisch (soort van): eerst in Brussel verhinderen dat er emissienormen komen na 2021 en dan later als argument hanteren dat er nog geen normen zijn…

Geplaatst door: Marc Bolier op

Met de aanneming van ‘motie Vos’ laat de Tweede Kamer zien absoluut niets te snappen van brandstoftechnologie en alles wat daarmee samenhangt. Intussen wordt het land vergeven met dure laadpalen (en op zee met dure en niet rendabele windturbines). Politici zouden zich beter eerst kunnen informeren over wat er in de wereld te koop is. Als de RAI zijn best had gedaan, hadden ze beter gelobbied en veel langer geleden zijn begonnen. Schande dat er nu mosterd na de maaltijd wordt gepresenteerd. Intussen zet de industrie in op de brandstofcel, maar waar blijft de politiek met het steunen van logistieke oplossingen…? Meneer Bolier mist overigens ook de boot door dit komisch te noemen!

Geplaatst door: heinman op

Tsja, klagen over ‘dure’ laadpalen, maar wel pleiten voor overheidssteun bij het optuigen van een infrastructuur voor waterstof? Nee, dan hou je lekker geld over…Ik denk dat RAI zeer druk gelobbied heeft maar dat er meer argumenten zijn dan die van de tradionele branche en partijen. Het woord komisch heb ik zeker niet gebruikt voor het gebrek aan politieke steun mbt brandstofcellen. Waterstof produceren is duur en energieinefficient. Bij Rotterdam staat een miljoenen euro kostend waterstoftankstation waar waterstof gemaakt wordt van aardgas. Ge-wel-dig, laten we dat overal doen met belastinggeld. Ik kan er niet om lachen, helaas. Maar misschien weet ik ook te weinig van brandtsoftechnologie en alles wat daarmee samenhangt.

Geplaatst door: Marc Bolier op
RAI: Emissieloos over vier jaar onrealistisch - Automobielmanagement.nl

RAI: Emissieloos over vier jaar onrealistisch

Algemeen voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging: “De wens die wordt verwoord in de gistermiddag aangenomen motie Jan Vos, om alle nieuwe auto’s in 2025 emissieloos te laten zijn, is op basis van de inzichten uit de Brandstofvisie onrealistisch.”

"Als we kijken naar de discussie in Europa aangaande de CO2-grenswaardes van nieuw verkochte voertuigen, stellen wij vast dat op dit moment slechts één grenswaarde vastligt; 95 gram CO2/km voor 2021. Over de CO2-normen na 2021 moet de discussie nog beginnen. Het is volslagen irreëel om te veronderstellen dat de stap van 95 naar 0 gram CO2/km in vier kalenderjaren is te maken."   

Najagen
"Het najagen van nationale doelen die verder gaan dan de Europese afspraken heeft in de achterliggende jaren laten zien, te leiden tot grote marktverstoringen met alle negatieve gevolgen voor de staatskas en voor de marktpartijen. De milieuvoordelen van de nationale doelen lekken grotendeels weg naar de overige Europese lidstaten. Daarnaast zijn de financiële gevolgen van hetgeen de Tweede Kamer nu wil realiseren voor de automobilist aanzienlijk. Velen in ons land kunnen zich geen nieuwe auto permitteren, zeker niet als die door deze motie nog eens duurder wordt vanwege het verplichte gebruik van allerlei nieuwe technologieën" vervolgt Van Eijck zijn betoog." Wij roepen de Tweede Kamer dan ook op om de schouders te zetten onder de realistische visie en timing, die is vastgelegd in de Brandstofvisie. Kern van die visie is dat we afkoersen op elektrisch rijden (met batterijen of met waterstof gemaakt van duurzame energie). Voor de korte en middellange termijn hebben we echter ook de bestaande en nu gangbare brandstoffen benzine, diesel en gas nodig. Liefst geproduceerd uit steeds meer duurzame biobrandstoffen."

"Daarnaast moeten we niet uit het oog verliezen dat, zolang de opwekking van elektriciteit niet CO2 neutraal is, ook elektrische mobiliteit CO2 uitstoot veroorzaakt. De tegenstelling tussen auto’s met een uitlaat en zonder uitlaat is daarom niet terecht. Tenslotte wil ik graag benadrukken dat we deze discussie moeten voeren op basis van feiten. Afgelopen week kwam de gemiddelde leeftijd van een auto in ons land aan de orde. Feitelijk is het zo dat de gemiddelde levensduur van een auto in Nederland18,1 jaar is en dat die leeftijd jaar na jaar stijgt. Dat betekent dat een nu aangeschafte auto nog tot en met 2034 in het Nederlandse wagenpark rond rijdt." sluit Van Eijck af.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding

Reacties

Het laatste argument van Van Eijck is een uitstekende reden om juist wél snel auto’s met weinig of geen emissie te verplichten. Vanaf 2025 100% elektrisch betekent dat tot ver in 2040 auto’s nog benzine of diesel gebruiken.

En dan die treurige discussie over CO2-normen in Brussel. Gaan we ons daarachter verschuilen? Is het niet zo dat fabrikanten gewoon wordt toegestaan de normen te overschrijden? Dat met list en bedrog de normen worden ‘gerealiseerd’? Dat hellende testcircuits zijn toegestaan voor metingen? Dat er vanuit onder meer Duitsland eindeloos wordt gelobbyd voor hogere normen. En precies achter dat bastion van ‘Europese regelgeving’ wil de RAI zich nu verstoppen?

Komisch (soort van): eerst in Brussel verhinderen dat er emissienormen komen na 2021 en dan later als argument hanteren dat er nog geen normen zijn…

Geplaatst door: Marc Bolier op

Met de aanneming van ‘motie Vos’ laat de Tweede Kamer zien absoluut niets te snappen van brandstoftechnologie en alles wat daarmee samenhangt. Intussen wordt het land vergeven met dure laadpalen (en op zee met dure en niet rendabele windturbines). Politici zouden zich beter eerst kunnen informeren over wat er in de wereld te koop is. Als de RAI zijn best had gedaan, hadden ze beter gelobbied en veel langer geleden zijn begonnen. Schande dat er nu mosterd na de maaltijd wordt gepresenteerd. Intussen zet de industrie in op de brandstofcel, maar waar blijft de politiek met het steunen van logistieke oplossingen…? Meneer Bolier mist overigens ook de boot door dit komisch te noemen!

Geplaatst door: heinman op

Tsja, klagen over ‘dure’ laadpalen, maar wel pleiten voor overheidssteun bij het optuigen van een infrastructuur voor waterstof? Nee, dan hou je lekker geld over…Ik denk dat RAI zeer druk gelobbied heeft maar dat er meer argumenten zijn dan die van de tradionele branche en partijen. Het woord komisch heb ik zeker niet gebruikt voor het gebrek aan politieke steun mbt brandstofcellen. Waterstof produceren is duur en energieinefficient. Bij Rotterdam staat een miljoenen euro kostend waterstoftankstation waar waterstof gemaakt wordt van aardgas. Ge-wel-dig, laten we dat overal doen met belastinggeld. Ik kan er niet om lachen, helaas. Maar misschien weet ik ook te weinig van brandtsoftechnologie en alles wat daarmee samenhangt.

Geplaatst door: Marc Bolier op