Hiermee is voor Kerklingh het Bovag-argument dat het niet is toegestaan om met slechts één van zijn bedrijven lid van de vereniging te zijn van tafel. "Wij zullen dit in een brief aan het verenigingsbestuur nader toelichten."

In de brief van Van Almkerk staat letterlijk: ‘Het lidmaatschap van ConnectCar en KAV wordt los van elkaar gezien. ConnectCar blijft lid volgens de eerder gemaakte afspraken, zoals op de lidmaatschapsovereenkomst staan vermeld.’ Vervolgens: ‘Indien het bedrijf KAV lid wil worden, natuurlijk ook altijd welkom. De lidmaatschapsvoorwaarden zullen net als voor andere leden van kracht zijn’.

Kerklingh, zelf ere-lid van de Bovag, toont zich teleurgesteld over de gang van zaken. "Het is jammer dat de Bovag niet open staat voor kritiek. Te meer daar een zekere mate van taakverwaarlozing bij de afdeling Verhuur in de afgelopen jaren onmiskenbaar is geweest."  In dezelfde brief van drie jaar geleden ook wordt verwezen naar (nieuwe) huurvoorwaarden waaraan wordt gewerkt. "Nog steeds niks van gezien. Drie jaar geleden."