Wetsvoorstel

Nog altijd gaat het om een wetsvoorstel. Staatssecretaris Wiebes heeft vrijdag 3 juni zijn memorie van antwoord bij de Autobrief II naar de Eerste Kamer gestuurd. De Eerste Kamer bespreekt dinsdag 7 juni de nadere procedure.

PHEV

De fiscale stimulering van hybride auto’s (PHEV’s) wordt afgebouwd. Om de PHEV’s in de komende jaren vooral voor de particuliere markt nog aantrekkelijk te houden zal het halftarief voor de MRB voor PHEV’s met een uitstoot tot 50 gram CO2 per kilometer nog gelden tot en met 2020.
Met ingang van 2017 vervalt voor nieuwe PHEV’s de milieugerelateerde korting in de bijtelling, zodat dan voor deze auto’s het algemene tarief van 22% geldt. De eerder voorgestelde gefaseerde afbouw is van de baan.

Onderstaand vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen op het gebied van de bijtelling vanaf 2015, inclusief de in een wetsvoorstel uitgewerkte plannen uit Autobrief II.

 

Bijtelling