Deze nieuwe methode (WLTP) wordt verplicht per 1 september 2017. Vanaf het voorjaar kunnen fabrikanten er al vrijwillig voor kiezen om nieuwe modellen conform de WLTP te testen en op de markt te brengen. Vanaf begin 2017 kunnen dus de eerste auto’s op de Nederlandse wegen verschijnen die zijn getest met de nieuwe WLTP-testprocedure. Bestaande modellen met de huidige NEDC-typegoedkeuring hoeven vanaf september nog niet opnieuw te worden getest. Een jaar later, op 1 september 2018, is de nieuwe testmethode verplicht voor alle nieuw verkochte modellen met uitzondering van uitlopende series waarvan het opvolgmodel in de startblokken staat. Met ingang van 1 september 2019 moeten alle nieuw verkochte voertuigen beschikken over een CO2-waarde vastgesteld conform de WLTP.

Door de invoering van de WLTP moeten ook de autobelastingen aangepast worden die met de CO2-uitstoot samenhangen. Dat betreft vooral de BPM. Uitgangspunt van het kabinet is dat in 2017 en 2018 de al vastgestelde BPM-tarieftabellen gebruikt blijven worden. Voor auto’s met een WLTP-typegoedkeuring wordt daar dan een omrekenfactor op toegepast. De WLTP-test zal namelijk tot hogere uitstootcijfers leiden dan de huidige NEDC-test. Door de omrekenfactor blijven de autobelastingen echter budgetneutraal.

Voor plug-in hybrides geldt overigens dat in 2017 en 2018 zowel een NEDC-test als een WLTP-test wordt gedaan. De BPM blijft dan in 2017 en 2018 berekend worden op basis van de huidige NEDC-test. Maar er is inmiddels al wel geregeld dat er vanaf 2017 voor plug-in hybrides een afzonderlijke BPM-tabel met hogere tarieven gaat gelden.
Het wetsvoorstel voor het gebruik van de omrekenfactor ligt inmiddels bij de Tweede Kamer.

Bron: AMD Automotive Fiscalisten