Als het gaat om klassiekers kan het contrast tussen sommige landen volgens hem niet groter zijn. Zo hield Van Eijck afgelopen zomer voor de Zuid-Koreaanse televisie een verhaal over EV’s in Europa. Kort daarna maakte hij een rondreis door dat land. 

Uitzonderingsbepalingen

"Wat mij opviel was dat er alleen nieuwe auto’s rondrijden. Het wagenpark daar roept dus geen enkele emotie op. Althans niet bij mij. De vakantiefoto’s uit Cuba van een goede vriend toonden weer een ander uiterste: uitsluitend Amerikaanse oldtimers uit de jaren vijftig.
Ik vind dat de Nederlandse overheid en gemeenten er echt rekening mee moeten gaan houden dat we ons verleden en cultureel erfgoed gaan koesteren en dat er uitzonderingsbepalingen komen voor klassieke voertuigen." 

Paria van de samenleving

De discussie over historische voertuigen als een soort paria van de samenleving verdient naar de mening van Van Eijck snel bijstelling. Hij krijgt daarin bijval van hoogleraar Bert van Wee die in zijn gastcolumn in GO!Mobility Magazine stelt dat: ‘moderne auto’s op papier weliswaar stukken zuiniger zijn geworden, maar in de praktijk in veel mindere mate. De EU-test rammelt. Daar komt bij dat auto’s produceren ook energie kost, die wel deels, maar niet geheel wordt teruggewonnen bij het recyclen van wrakken. Als we hier ook rekening mee houden, is het energiegebruik en de CO2-emissie van historische auto’s per kilometer ongeveer gelijk aan dat van een moderne auto.’ 

Beleg in een klassieker

Van Eijck: "Het kan niet zo zijn dat een land het mobiel erfgoed gaat verzieken met regelgeving waarbij voertuigen steden niet meer in mogen. Ten slotte vraag ik mij als gepromoveerd econoom af in hoeverre het op dit moment verstandig is om geld bij een fondsbeheerder te beleggen of bij een bank te stallen. Ik zou bijna zeggen: geniet van je vermogen en beleg in een klassieker!"