RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck: "De meningen van politieke partijen op voor de reiziger belangrijke thema’s als autobelastingen, fiscaal stimuleren fietsgebruik, anders betalen voor gebruik, verkeersveiligheid, milieuzones, elektrisch rijden en waterstof, emissies, OV e.a. liggen soms ver uit elkaar. Dat wordt dus een pittige klus." 

Mobiliteitsakkoord

"Als mede-initiatiefnemer van de Mobiliteitsalliantie pleiten wij voor forse investeringen om Nederland bereikbaar, mobiel en leefbaar te houden. Hiervoor moet er een mobiliteitsakkoord komen met een volgend Kabinet," aldus Van Eijck.

Tijdens het recente Nationale Mobiliteitsdebat op 9 maart hebben alle deelnemende politieke partijen (VVD, CDA, PvdA, GL, D66 en SP) toegezegd dat een dergelijk akkoord er moet komen.
Van Eijck: "Ik ben blij dat alle zes politieke partijen die nu ook aan zet zijn ons individueel en collectief hebben aangegeven met ons een mobiliteitsakkoord te willen sluiten. Dat is mijn inzet voor het komend Kabinetsakkoord. Daarna moeten we met elkaar verder praten over de concrete invulling om tot een flexibel, groen, veilig en slim mobiliteitssysteem voor nu en in de toekomst te komen."

De mobiliteitsalliantie, een coalitie van meerdere partijen uit de Nederlandse autowereld, wil een vuist maken richting de politiek voor een ‘duurzamer mobiliteitssysteem’.