Banden spelen een belangrijke rol in de verkeersveiligheid. Koren op de molen van branchemanager Edwin Brinksma van de VACO. "De banden zijn het enige contact van de auto met het wegdek, dus cruciaal voor de veiligheid. Ten opzichte van het buitenland is in Nederland qua ‘bandenveiligheid’ wettelijk veel meer toegestaan. Wij zijn uitermate verbaasd en teleurgesteld dat de Nederlandse overheid de Europese APK-richtlijn niet wil volgen voor de controle op de aanwezigheid van E-keur, de juiste belastingindex en het snelheidssymbool. Deze drie zaken zijn ook van belang voor het goed functioneren van veiligheidssystemen op auto’s. Bovendien gaat het niet alleen om de verkeerde banden onder de auto. Uit elk ‘Rolling-Wheelonderzoek’ dat wij uitvoeren, blijkt hoe slecht het is gesteld met de staat van personenwagenbanden in Nederland." aldus Brinksma.

Bewustzijn creëren

Het is een oud gegeven dat vooral in de winter het belangrijk is om veilig onderweg te zijn. Je kunt je afvragen of het merendeel van de automobilisten zich dat realiseert, als uit cijfers blijkt dat zij er niet bij stilstaan. Edwin Brinksma: "Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de particuliere automobilisten in de winter, niet op winterbanden rijdt. Bovendien weten we uit ander onderzoek, dat de gemiddelde automobilist geen rekening houdt met technische specificaties van banden. Ik maak hiervoor een vergelijking met Duitsland. Daar is strikte regelgeving over welke band onder een voertuig moet zitten. Het is zelfs op het kentekenbewijs beschreven. Om hiervan af te wijken is niet toegestaan zonder een herkeuring. Als je de cijfers uit Duitsland bekijkt, kun je op je vingers natellen dat het in Nederland nog veel slechter is gesteld. Op het gebied van banden is in Nederland nou eenmaal veel meer toegestaan. En als we in Nederland – net zoals in Duitsland – de details uit het ongevalsonderzoek zouden ontsluiten, dan is het veel eenvoudiger om beleid te maken, te handhaven en om bewustzijn te creëren bij het publiek."

Vergelijking Duitsland

De vergelijking met Duitsland zorgt voor het beeld dat het noodzakelijk is om de Nederlandse politieke partijen ervan te overtuigen meer werk van de verkeersveiligheid te maken. In hun verkiezingsprogramma’s is verkeersveiligheid een ondergeschoven kindje, terwijl er in Duitsland gedetailleerde informatie openbaar beschikbaar is over oorzaken van verkeersongevallen. De VACO en BOVAG dringen in Den Haag voortdurend aan om hierin verandering aan te brengen. BOVAG voorzitter Bertho Eckhardt: "Verkeersveiligheid moet hoger op de politieke agenda. Details uit ongevallenanalyses zijn onmisbaar voor overheden en handhavers, want alleen op die manier kun je de juiste keuzes maken. Als bij ongevallen in winterse omstandigheden auto’s met zomerbanden zijn betrokken, of zelfs de oorzaak zijn, dan vinden wij dat relevante informatie die ook nog eens bijdraagt aan meer bewustwording bij de automobilist. Denk eens aan een langere remweg als de band niet goed is. Deze details blijven nu vaak in de politiearchieven, terwijl bij alleen blikschade sowieso geen registratie plaatsvindt. Jammer, we zien helaas dat verkeersveiligheid in de verkiezingsprogramma’s geen prioriteit heeft, ondanks dat het inmiddels duidelijk is dat het aantal verkeersslachtoffers niet daalt."

Duidelijke cijfers

In opdracht van de VACO en BOVAG deed het bureau Markteffect onderzoek naar de noodzaak van meer ongevalsinformatie. Edwin Brinksma vervolgt: "863 particuliere automobilisten werd gevraagd naar hun bandenkeuze in de winter. Een op de zes personen die medewerking verleende aan het onderzoek, wist niet met welk soort banden hun auto was uitgerust. Ruim 75 procent is niet bekend met het sinds 2012 verplichte bandenlabel, 29 procent rijdt in de winter door met zomerbanden en 18 procent kiest bij een volgende aanschaf voor de goedkoopste banden. Kwaliteit blijkt dus geen prioriteit te hebben. In Duitsland bleken in 2015 in 1.117 gevallen de banden de boosdoener van een ongeval met letsel, afgezet tegen het totale aantal van 3.600 ongevallen veroorzaakt door een technisch defect. In 31 procent van de ongevallen waren de banden dus de oorzaak! Dat is bijna twee keer zo veel als gebrekkige verlichting (642) en remmen (612). Dat zijn duidelijke cijfers, die door onze Oosterburen nauwkeurig worden bijgehouden door het Duitse Centraal Bureau voor de Statistiek. Onze conclusie is dat het Nederlandse veiligheidsbewustzijn omhoog moet en daar maakt de VACO zich hard voor."