Stadlers’ contract zou om juridische redenen opgezegd kunnen worden omdat hij wegens zijn gevangenschap niet in staat is om de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren. Een andere optie is het contract met wederzijds goedvinden te ontbinden. In beide gevallen zullen Audi dan wel de VW Groep wel met een forse oprotpremie over de brug moeten komen.

Als Stadler inderdaad vertrekt dan zal de Raad van Toezicht van Audi ook een opvolger benoemen. Op dit moment is de Nederlander Bram Schot tijdelijk CEO van Audi maar Duitse media noemen zijn naam niet als vaste topman. "Schot is slechts een overgangsfiguur," zegt het goed-geïnformeerde Handelsblatt. De voorkeur gaat uit naar Markus Duesmann die in juli zijn functie als bestuurder bij BMW met onmiddellijke ingang heeft opgezegd. Hij heeft nog een concurrentiebeding maar daar wordt door VW/Audi met BMW over onderhandeld.