De lidstaten waren tijdens overleg in Luxemburg zeer verdeeld. Duitsland en zes Centraal-Europese landen wilden geen verdere reductie dan het voorstel van de Europese Commissie van 30 procent. Nederland was met meerdere andere landen voorstander van minstens 40 procent. De aanscherping van de normen was volgens hen nodig om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen halen.
 

Aparte verklaring

Met Ierland, Zweden, Denemarken, Luxemburg en Slovenië ondertekende Nederland een verklaring waarin ze hun teleurstelling uiten over het gebrek aan ambitieniveau in Europa. De groep stelde dat de EU blijkbaar terughoudend is om actie te ondernemen bij het realiseren van haar klimaatbeloftes en het creëren van een markt voor elektrische auto’s. 

Het Europees Parlement legde de lat vorige week op 40 procent en gaat nu onderhandelen met de lidstaten over de uiteindelijke norm.