Mobiliteitstafel pleit voor invoering kilometerheffing

De zogenaamde Mobiliteitstafel pleit er unaniem voor automobilisten te laten betalen voor het werkelijke gebruik van de wegen, met andere woorden een kilometerheffing. De partijen in het adviesorgaan willen dat de regering binnen een jaar met concrete plannen in die richting komt.

Mobiliteitstafel pleit voor invoering kilometerheffing

Die Mobiliteitstafel is één van de Klimaattafels die met plannen moeten komen om de CO2-uitstoot in ons land in 2030 te halveren. Deelnemers zijn onder meer de RAI Vereniging – een expliciete voorstander van een kilometerheffing -, de verladersorganisatie EVO, de Bovag, de ANWB, Natuur en Milieu en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tot nu toe weigert de regering, en dan nog met name de VVD, om rekeningrijden voor personenauto’s ook maar te suggereren. "De VVD is geen voorstander van rekeningrijden en we hebben ook binnen de coalitie afgesproken dat we dat niet gaan doen", zei premier Rutte dit weekend nog maar eens tijdens het VVD-congres. Het kabinet zet liever in op meer elektrische auto’s met de daarbij horende laadinfrastructuur en auto’s op waterstof. Uit een recente peiling van Maurice de Hond zou wel blijken dat 54 procent van de Nederlanders voor één of andere vorm van rekeningrijden is.

Mobiliteitstafel pleit voor invoering kilometerheffing - Automobielmanagement.nl

Mobiliteitstafel pleit voor invoering kilometerheffing

De zogenaamde Mobiliteitstafel pleit er unaniem voor automobilisten te laten betalen voor het werkelijke gebruik van de wegen, met andere woorden een kilometerheffing. De partijen in het adviesorgaan willen dat de regering binnen een jaar met concrete plannen in die richting komt.

Mobiliteitstafel pleit voor invoering kilometerheffing

Die Mobiliteitstafel is één van de Klimaattafels die met plannen moeten komen om de CO2-uitstoot in ons land in 2030 te halveren. Deelnemers zijn onder meer de RAI Vereniging – een expliciete voorstander van een kilometerheffing -, de verladersorganisatie EVO, de Bovag, de ANWB, Natuur en Milieu en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tot nu toe weigert de regering, en dan nog met name de VVD, om rekeningrijden voor personenauto’s ook maar te suggereren. "De VVD is geen voorstander van rekeningrijden en we hebben ook binnen de coalitie afgesproken dat we dat niet gaan doen", zei premier Rutte dit weekend nog maar eens tijdens het VVD-congres. Het kabinet zet liever in op meer elektrische auto’s met de daarbij horende laadinfrastructuur en auto’s op waterstof. Uit een recente peiling van Maurice de Hond zou wel blijken dat 54 procent van de Nederlanders voor één of andere vorm van rekeningrijden is.