Toegang tot voertuigdata steviger op Europese agenda

Het comité Transport en Toerisme (TRAN) van het Europese Parlement heeft een eigen rapportage over autonoom rijden aangenomen. Het doet een oproep aan de Europese Commissie (EC) om voor januari 2020 met wet- en regelgeving te komen over toegang tot en gebruik van voertuigdata.

Toegang tot voertuigdata steviger op Europese agenda

Het rapport van het Europees Parlement is een belangrijke oproep die de visie van Bovag onderschrijft dat er op het gebied van voertuigdata een dringende behoefte is aan een gelijk speelveld tussen fabrikanten en autobedrijven. Het TRAN-comité, onder leiding van de Nederlandse Europarlementariër Wim van de Camp, onderstreept in het rapport de noodzaak voor Europa om in de voorhoede te zitten van autonoom rijden en zo de vruchten te plukken die autonoom en connected vervoer opleveren. Dit rapport zet een cruciale stap op weg naar Europese wet- en regelgeving op dit vlak. 

Vóór 2020 wet- en regelgeving

De tekst uit het rapport benadrukt de sleutelrol van ‘betrouwbare voertuig- en routedata’ omdat dit ‘fundamentele basiselementen’ zijn om te komen ‘tot zowel autonoom als connected rijden als concurrerende dienstverlening voor eindgebruikers’. Bernard Lycke, directeur-generaal van CECRA, de Europese koepelorganisatie van autobedrijven en merkdealers, ziet het rapport ook als een belangrijke stap op het gebied van vrije toegang tot voertuigdata: "Voor januari 2020 moet er een robuust regulerend systeem zijn met betrekking tot het gebruik van voertuigdata, zoals geëist door het Europees Parlement in paragraaf 8 van de rapportage over autonoom rijden".

Die paragraaf 8 is helder: naast de erkenning dat betrouwbare voertuig- en routedata fundamentele basiselementen zijn, wordt aangedrongen op het wegnemen van obstakels die het gebruik van deze data in de weg staan, zodat er dus uiterlijk 1 januari 2020 wet- en regelgeving staat. 

Visie Bovag op voertuigdata

Bovag is uiteraard ook zeer verheugd dat zijn visie op het vrije gebruik van voertuigdata is terugkomen in het rapport van het TRAN-comité. Recent werd de brancheorganisatie nog gevraagd om de visie toe te lichten voor een roadmap consultation van de Europese Commissie. Hierin polst de Commissie meningen en visies van betrokkenen over uiteenlopende zaken als achtergrond voor – toekomstig – beleid, deze keer met als onderwerp ‘data, connected & automated mobility’.

Bovag is van mening dat er nog steeds geen gelijkheid is op het gebied van voertuigdata, met name omdat fabrikanten hun data nog altijd moeilijk beschikbaar maken of zelfs afschermen. Dit is niet goed voor de concurrentiepositie van autodealers en autobedrijven, maar zeker ook niet voor de consument. Die kan immers niet vrij kiezen bij wie hij zijn auto wil laten onderhouden als fabrikanten bepalen wie er toegang heeft tot hun autodata.

Toegang tot voertuigdata steviger op Europese agenda - Automobielmanagement.nl

Toegang tot voertuigdata steviger op Europese agenda

Het comité Transport en Toerisme (TRAN) van het Europese Parlement heeft een eigen rapportage over autonoom rijden aangenomen. Het doet een oproep aan de Europese Commissie (EC) om voor januari 2020 met wet- en regelgeving te komen over toegang tot en gebruik van voertuigdata.

Toegang tot voertuigdata steviger op Europese agenda

Het rapport van het Europees Parlement is een belangrijke oproep die de visie van Bovag onderschrijft dat er op het gebied van voertuigdata een dringende behoefte is aan een gelijk speelveld tussen fabrikanten en autobedrijven. Het TRAN-comité, onder leiding van de Nederlandse Europarlementariër Wim van de Camp, onderstreept in het rapport de noodzaak voor Europa om in de voorhoede te zitten van autonoom rijden en zo de vruchten te plukken die autonoom en connected vervoer opleveren. Dit rapport zet een cruciale stap op weg naar Europese wet- en regelgeving op dit vlak. 

Vóór 2020 wet- en regelgeving

De tekst uit het rapport benadrukt de sleutelrol van ‘betrouwbare voertuig- en routedata’ omdat dit ‘fundamentele basiselementen’ zijn om te komen ‘tot zowel autonoom als connected rijden als concurrerende dienstverlening voor eindgebruikers’. Bernard Lycke, directeur-generaal van CECRA, de Europese koepelorganisatie van autobedrijven en merkdealers, ziet het rapport ook als een belangrijke stap op het gebied van vrije toegang tot voertuigdata: "Voor januari 2020 moet er een robuust regulerend systeem zijn met betrekking tot het gebruik van voertuigdata, zoals geëist door het Europees Parlement in paragraaf 8 van de rapportage over autonoom rijden".

Die paragraaf 8 is helder: naast de erkenning dat betrouwbare voertuig- en routedata fundamentele basiselementen zijn, wordt aangedrongen op het wegnemen van obstakels die het gebruik van deze data in de weg staan, zodat er dus uiterlijk 1 januari 2020 wet- en regelgeving staat. 

Visie Bovag op voertuigdata

Bovag is uiteraard ook zeer verheugd dat zijn visie op het vrije gebruik van voertuigdata is terugkomen in het rapport van het TRAN-comité. Recent werd de brancheorganisatie nog gevraagd om de visie toe te lichten voor een roadmap consultation van de Europese Commissie. Hierin polst de Commissie meningen en visies van betrokkenen over uiteenlopende zaken als achtergrond voor – toekomstig – beleid, deze keer met als onderwerp ‘data, connected & automated mobility’.

Bovag is van mening dat er nog steeds geen gelijkheid is op het gebied van voertuigdata, met name omdat fabrikanten hun data nog altijd moeilijk beschikbaar maken of zelfs afschermen. Dit is niet goed voor de concurrentiepositie van autodealers en autobedrijven, maar zeker ook niet voor de consument. Die kan immers niet vrij kiezen bij wie hij zijn auto wil laten onderhouden als fabrikanten bepalen wie er toegang heeft tot hun autodata.