Samenwerking Ford en VW stuit op problemen

De gesprekken over een alliantie tussen Ford en de Volkswagen Groep beginnen te haperen. Het idee om alles nog voor de Kerst geregeld te hebben is inmiddels al van tafel. Een deze week bijeen geroepen speciale bijeenkomst van de Raad van Toezicht van Volkswagen AG is daarom afgezegd.

ford argo

Vooral het mogelijk delen van autoplatforms, met name voor nieuwe elektrische auto’s, en samenwerking bij de ontwikkeling van autonoom rijden vormen bottlenecks. 

Ford en de Volkswagen Groep hebben aangekondigd dat ze op alle mogelijke terreinen nauw willen samenwerken, zoals ze nu al bij bestelwagens doen. Bij die alliantie wordt alleen een wederzijds aandelenbelang of een overname c.q. fusie uitgesloten. Het idee was om de plannen voor de Kerst rond te hebben en ze direct in het nieuwe jaar in de openbaarheid te brengen. Vooral Ford staat daarbij onder druk omdat het fors op de kosten wil besparen om de financiële positie te verbeteren. Volkswagen hoopt op haar beurt door met een Amerikaanse collega samen te werken de handelsbeperkingen en -heffingen van president Trump te omzeilen. 

Maar de gesprekken gaan niet zo snel als beide partijen hadden gedacht. “Er is wel een akkoord over de gezamenlijke productie van bestelwagens maar onderhandelingen over verdere samenwerking zijn vastgelopen,’’ schrijven Duitse media. Eén van de grote problemen is de daadwerkelijke participatie van VW in Argo, de Ford-dochter voor autonoom rijden. De financiële eisen die Ford daarbij stelt zijn voor de Duitsers voorlopig onaanvaardbaar. Ook het wederzijds delen van platforms bij de productie schijnt op bezwaren te stuiten. 

Samenwerking Ford en VW stuit op problemen - Automobielmanagement.nl

Samenwerking Ford en VW stuit op problemen

De gesprekken over een alliantie tussen Ford en de Volkswagen Groep beginnen te haperen. Het idee om alles nog voor de Kerst geregeld te hebben is inmiddels al van tafel. Een deze week bijeen geroepen speciale bijeenkomst van de Raad van Toezicht van Volkswagen AG is daarom afgezegd.

ford argo

Vooral het mogelijk delen van autoplatforms, met name voor nieuwe elektrische auto’s, en samenwerking bij de ontwikkeling van autonoom rijden vormen bottlenecks. 

Ford en de Volkswagen Groep hebben aangekondigd dat ze op alle mogelijke terreinen nauw willen samenwerken, zoals ze nu al bij bestelwagens doen. Bij die alliantie wordt alleen een wederzijds aandelenbelang of een overname c.q. fusie uitgesloten. Het idee was om de plannen voor de Kerst rond te hebben en ze direct in het nieuwe jaar in de openbaarheid te brengen. Vooral Ford staat daarbij onder druk omdat het fors op de kosten wil besparen om de financiële positie te verbeteren. Volkswagen hoopt op haar beurt door met een Amerikaanse collega samen te werken de handelsbeperkingen en -heffingen van president Trump te omzeilen. 

Maar de gesprekken gaan niet zo snel als beide partijen hadden gedacht. “Er is wel een akkoord over de gezamenlijke productie van bestelwagens maar onderhandelingen over verdere samenwerking zijn vastgelopen,’’ schrijven Duitse media. Eén van de grote problemen is de daadwerkelijke participatie van VW in Argo, de Ford-dochter voor autonoom rijden. De financiële eisen die Ford daarbij stelt zijn voor de Duitsers voorlopig onaanvaardbaar. Ook het wederzijds delen van platforms bij de productie schijnt op bezwaren te stuiten.