BOVAG: nieuwe franchisewet is stap in de goede richting

Volgens BOVAG is de nieuwe franchisewet die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, een stap in de juiste richting voor de bescherming van franchisenemers.

Bovag Coronamonitor #2: 69 procent ondernemers vertrouwt op goede afloop

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de balans tussen franchisegevers en franchisenemers wordt verbeterd. Ook autodealers en andere retailers die een distributieovereenkomst met een fabrikant of importeur hebben, vallen onder de noemer franchise.

Instemmingsrecht

In aanloop naar het wetsvoorstel pleitte BOVAG onder andere voor het instemmingsrecht bij belangrijke tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst of de voorwaarden, die nu nog vaak eenzijdig door de franchisegever worden doorgevoerd. Dat recht wordt nu bij wet vastgelegd, hoewel beide partijen wel samen moeten gaan vaststellen wanneer het verlenen van instemming redelijk is. Verder is er in de franchisewet specifiek aandacht voor structureel overleg over de positie van franchiseverenigingen en voor goodwill; vergoedingen voor opgebouwde klantloyaliteit.

Spoedige behandeling

Algemeen directeur Peter Niesink: “We zien veel van onze standpunten terug in de nieuwe wet, ook wel ‘de wet van goed fatsoen’ genoemd. We zijn content met deze start, maar we zullen blijven strijden voor concretere formuleringen, omdat een aantal bepalingen ruimte laat voor interpretatie.”

BOVAG: nieuwe franchisewet is stap in de goede richting - Automobielmanagement.nl

BOVAG: nieuwe franchisewet is stap in de goede richting

Volgens BOVAG is de nieuwe franchisewet die staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, een stap in de juiste richting voor de bescherming van franchisenemers.

Bovag Coronamonitor #2: 69 procent ondernemers vertrouwt op goede afloop

De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de balans tussen franchisegevers en franchisenemers wordt verbeterd. Ook autodealers en andere retailers die een distributieovereenkomst met een fabrikant of importeur hebben, vallen onder de noemer franchise.

Instemmingsrecht

In aanloop naar het wetsvoorstel pleitte BOVAG onder andere voor het instemmingsrecht bij belangrijke tussentijdse wijzigingen in de overeenkomst of de voorwaarden, die nu nog vaak eenzijdig door de franchisegever worden doorgevoerd. Dat recht wordt nu bij wet vastgelegd, hoewel beide partijen wel samen moeten gaan vaststellen wanneer het verlenen van instemming redelijk is. Verder is er in de franchisewet specifiek aandacht voor structureel overleg over de positie van franchiseverenigingen en voor goodwill; vergoedingen voor opgebouwde klantloyaliteit.

Spoedige behandeling

Algemeen directeur Peter Niesink: “We zien veel van onze standpunten terug in de nieuwe wet, ook wel ‘de wet van goed fatsoen’ genoemd. We zijn content met deze start, maar we zullen blijven strijden voor concretere formuleringen, omdat een aantal bepalingen ruimte laat voor interpretatie.”