Bovag: taboe af van betalen naar gebruik

Bovag is content dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat er een begin wordt gemaakt met de invoering van betalen naar gebruik, in plaats van naar bezit. Bovag pleit daar al jaren voor. Algemeen voorzitter Han ten Broeke: “Het is goed dat het taboe eraf is. Dat was ook noodzakelijk: het huidige autobelastingsysteem is oneerlijk, remt vergroening en maakt de koper afwachtend.”

Rekeningrijden personenauto’s in 2026: transportbranche blij

“Bovendien moet de sector mobiliteit zijn bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Betalen naar gebruik – een tarief per kilometer gebaseerd op de milieukenmerken van het voertuig – kan daar aan bijdragen. Uiteraard moet dat wel met één harde voorwaarde, betalen naar gebruik komt in plaats van betalen voor bezit, het komt er niet bovenop! Per saldo stroomt er dus geen euro extra autobelasting naar de schatkist.”

Verheugend

Bovag denkt komende tijd graag mee over de concrete invulling van het principe betalen naar gebruik. Overigens moet er op korte termijn meer gebeuren met de autobelastingen dan alleen een begin maken met betalen naar gebruik. Wat dat betreft is deze passage uit het coalitie-akkoord voor Bovag verheugend: “We blijven investeren in schone mobiliteit vanwege het klimaat, maar ook voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de steden. Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd; ook de tweedehandsmarkt. Overstimulering wordt voorkomen. Ook duurzame stadslogistiek en vrachtverkeer krijgen ondersteuning. De uitrol van laadinfrastructuur wordt versneld. Bijmenging van duurzame biobrandstoffen wordt gestimuleerd.’’

Meer betalen

Bovag maakt zich wel zorgen over het principe dat de overheid voor betalen naar gebruik wil hanteren: ’budgetneutraal voor de overheid’. Dat zou namelijk kúnnen inhouden dat de burgers per saldo meer gaan betalen, omdat de systeemkosten en de vraaguitval op de automobilist worden verhaald. Het belastingplan dat Bovag eerder met vier andere partijen maakte, toont aan dat dat niet nodig is. Wat Bovag betreft, moet betalen naar gebruik lastenneutraal worden ingevoerd voor zowel de burger als voor de ondernemer.

Perspectief

Bovag roept het kabinet verder op om snel te komen met concreet perspectief voor ondernemers. Dat ontbreekt nu nog in het coalitieakkoord. Ten Broeke: “Er ligt nu erg veel op het bordje van ondernemers als het gaat om de klimaatcrisis en de coronacrisis. Zicht op een uitweg uit die crisis voor het mkb is beslist noodzakelijk. De rek is uit het elastiek. Kom – als het gaat om corona – met een exit-strategie, dan wel met een strategie om op langere termijn om te gaan met de pandemie. En kom – als het gaat om klimaatmaatregelen – snel tot duidelijkheid en zekerheid voor ondernemers. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn en weer durven te investeren en innoveren.”

Bovag: taboe af van betalen naar gebruik - Automobielmanagement.nl

Bovag: taboe af van betalen naar gebruik

Bovag is content dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat er een begin wordt gemaakt met de invoering van betalen naar gebruik, in plaats van naar bezit. Bovag pleit daar al jaren voor. Algemeen voorzitter Han ten Broeke: “Het is goed dat het taboe eraf is. Dat was ook noodzakelijk: het huidige autobelastingsysteem is oneerlijk, remt vergroening en maakt de koper afwachtend.”

Rekeningrijden personenauto’s in 2026: transportbranche blij

“Bovendien moet de sector mobiliteit zijn bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelen. Betalen naar gebruik – een tarief per kilometer gebaseerd op de milieukenmerken van het voertuig – kan daar aan bijdragen. Uiteraard moet dat wel met één harde voorwaarde, betalen naar gebruik komt in plaats van betalen voor bezit, het komt er niet bovenop! Per saldo stroomt er dus geen euro extra autobelasting naar de schatkist.”

Verheugend

Bovag denkt komende tijd graag mee over de concrete invulling van het principe betalen naar gebruik. Overigens moet er op korte termijn meer gebeuren met de autobelastingen dan alleen een begin maken met betalen naar gebruik. Wat dat betreft is deze passage uit het coalitie-akkoord voor Bovag verheugend: “We blijven investeren in schone mobiliteit vanwege het klimaat, maar ook voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de steden. Elektrisch vervoer wordt gestimuleerd; ook de tweedehandsmarkt. Overstimulering wordt voorkomen. Ook duurzame stadslogistiek en vrachtverkeer krijgen ondersteuning. De uitrol van laadinfrastructuur wordt versneld. Bijmenging van duurzame biobrandstoffen wordt gestimuleerd.’’

Meer betalen

Bovag maakt zich wel zorgen over het principe dat de overheid voor betalen naar gebruik wil hanteren: ’budgetneutraal voor de overheid’. Dat zou namelijk kúnnen inhouden dat de burgers per saldo meer gaan betalen, omdat de systeemkosten en de vraaguitval op de automobilist worden verhaald. Het belastingplan dat Bovag eerder met vier andere partijen maakte, toont aan dat dat niet nodig is. Wat Bovag betreft, moet betalen naar gebruik lastenneutraal worden ingevoerd voor zowel de burger als voor de ondernemer.

Perspectief

Bovag roept het kabinet verder op om snel te komen met concreet perspectief voor ondernemers. Dat ontbreekt nu nog in het coalitieakkoord. Ten Broeke: “Er ligt nu erg veel op het bordje van ondernemers als het gaat om de klimaatcrisis en de coronacrisis. Zicht op een uitweg uit die crisis voor het mkb is beslist noodzakelijk. De rek is uit het elastiek. Kom – als het gaat om corona – met een exit-strategie, dan wel met een strategie om op langere termijn om te gaan met de pandemie. En kom – als het gaat om klimaatmaatregelen – snel tot duidelijkheid en zekerheid voor ondernemers. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn en weer durven te investeren en innoveren.”