RAI: kabinet toont lef met betaald rijden

‘’Het regeerakkoord zet stappen op weg naar gezonde mobiliteit en biedt kansen voor de mobiliteitsindustrie om een bijdrage te leveren. Dit kabinet toont lef door te starten met invoering van een systeem van betalen naar gebruik. Invoering van bpm op bestelwagens is echter een misser die recht gezet moet worden.’’ Dit stelt RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck in reactie op het regeerakkoord.

Van Eijck prijst de beoogde invoering van een systeem van betalen naar gebruik (BnG). “Het kabinet kiest daarmee voor een eerlijker betalingssysteem. De maatregel helpt om de uitstoot van ons wagenpark te verminderen en daarmee de klimaatdoelstellingen te behalen.’’ BnG is ook een belangrijk onderdeel van het autobelastingplan dat RAI Vereniging en een reeks andere organisaties eerder dit jaar hebben gepresenteerd. ‘’Dit plan moet één-op-één worden overgenomen en uitgevoerd. In de uitwerking van de plannen voor BnG ontstaat er dan ruimte voor de noodzakelijke afbouw van vaste autobelastingen, inclusief bpm. In de toekomst moeten we de bpm uitfaseren,’’ aldus Van Eijck.

Klimaatminister

RAI Vereniging is blij met de aanstelling van een klimaatminister. ‘Om de klimaatdoelstellingen te halen is een slim overgangspad van fossiele- naar zero-emissie brandstoffen (inclusief waterstof) nodig. Belangrijk daarbij is om niet alleen op volledig elektrische voertuigen te focussen. Ook moet ruimte worden geboden aan zuinige (plug-in) hybride voertuigen die al dan niet gebruik maken van hernieuwbare brandstoffen’, aldus de vereniging. Van Eijck: “Het kabinet zet hier een belangrijkste stap door investeringen in de noodzakelijke laadinfrastructuur te versnellen en bijmenging van duurzame biobrandstoffen te stimuleren. Ook doet het kabinet extra investeringen in onderzoek en innovatie van klimaat-neutrale technologieën. Dit sluit goed aan bij dit speerpunt van de Nederlandse automotive (toeleverings-) industrie die hierin wereldwijd een belangrijke positie inneemt.’’

Bestelauto’s

Het kabinet kiest ervoor om de bpm vrijstelling (aanschafbelasting) voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor af te schaffen. “Dit raakt ondernemers hard. Ook hier is een slim oversgangspad van fossiel naar zero emissie nodig om tot een haalbare, betaalbare overgang naar zero emissie te komen die nu al meteen effectief bijdraagt aan minder uitstoot”, aldus Van Eijck.

Lees ook:
VVD-prominent Nijpels: rekeningrijden onontkoombaar

RAI: kabinet toont lef met betaald rijden - Automobielmanagement.nl

RAI: kabinet toont lef met betaald rijden

‘’Het regeerakkoord zet stappen op weg naar gezonde mobiliteit en biedt kansen voor de mobiliteitsindustrie om een bijdrage te leveren. Dit kabinet toont lef door te starten met invoering van een systeem van betalen naar gebruik. Invoering van bpm op bestelwagens is echter een misser die recht gezet moet worden.’’ Dit stelt RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck in reactie op het regeerakkoord.

Van Eijck prijst de beoogde invoering van een systeem van betalen naar gebruik (BnG). “Het kabinet kiest daarmee voor een eerlijker betalingssysteem. De maatregel helpt om de uitstoot van ons wagenpark te verminderen en daarmee de klimaatdoelstellingen te behalen.’’ BnG is ook een belangrijk onderdeel van het autobelastingplan dat RAI Vereniging en een reeks andere organisaties eerder dit jaar hebben gepresenteerd. ‘’Dit plan moet één-op-één worden overgenomen en uitgevoerd. In de uitwerking van de plannen voor BnG ontstaat er dan ruimte voor de noodzakelijke afbouw van vaste autobelastingen, inclusief bpm. In de toekomst moeten we de bpm uitfaseren,’’ aldus Van Eijck.

Klimaatminister

RAI Vereniging is blij met de aanstelling van een klimaatminister. ‘Om de klimaatdoelstellingen te halen is een slim overgangspad van fossiele- naar zero-emissie brandstoffen (inclusief waterstof) nodig. Belangrijk daarbij is om niet alleen op volledig elektrische voertuigen te focussen. Ook moet ruimte worden geboden aan zuinige (plug-in) hybride voertuigen die al dan niet gebruik maken van hernieuwbare brandstoffen’, aldus de vereniging. Van Eijck: “Het kabinet zet hier een belangrijkste stap door investeringen in de noodzakelijke laadinfrastructuur te versnellen en bijmenging van duurzame biobrandstoffen te stimuleren. Ook doet het kabinet extra investeringen in onderzoek en innovatie van klimaat-neutrale technologieën. Dit sluit goed aan bij dit speerpunt van de Nederlandse automotive (toeleverings-) industrie die hierin wereldwijd een belangrijke positie inneemt.’’

Bestelauto’s

Het kabinet kiest ervoor om de bpm vrijstelling (aanschafbelasting) voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor af te schaffen. “Dit raakt ondernemers hard. Ook hier is een slim oversgangspad van fossiel naar zero emissie nodig om tot een haalbare, betaalbare overgang naar zero emissie te komen die nu al meteen effectief bijdraagt aan minder uitstoot”, aldus Van Eijck.

Lees ook:
VVD-prominent Nijpels: rekeningrijden onontkoombaar