Bovag: Ondernemer komt er bekaaid vanaf

De aandacht van het kabinet bij het aanpakken van de energie- en inflatiecrisis is te eenzijdig gericht op de burger. De ondernemer, met name het mkb, komt er bekaaid vanaf. Gerichte maatregelen om de hoge energielasten voor mkb’ers te dempen en/of gerichte steun voor energie-intensieve sectoren zijn (nog) niet beschikbaar. Terwijl de verhoging van een aantal ondernemersbelastingen er stevig inhakt.

Dat is de conclusie van de Bovag na een eerste snelle analyse van de Prinsjesdag-stukken. Ondernemers worden geconfronteerd met een stevige verhoging in de vennootschapsbelasting. En ook dga’s gaan meer belasting betalen. Han ten Broeke, algemeen voorzitter van BOVAG: “De mogelijkheden om te innoveren en te investeren in verduurzaming worden momenteel ernstig belemmerd door de forse lastenverhoging enerzijds en de hoge energielasten anderzijds. En het blijkt dat het kabinet daar helaas erg weinig oog voor heeft.

Vennootschapsbelasting

Een pijnlijke maatregel voor het bedrijfsleven is dat ondernemers al vanaf een lager winstbedrag méér vennootschapsbelasting moeten gaan betalen vanaf 1 januari 2023. De grens van de eerste ‘lage’ schijf wordt teruggeschroefd naar 200 duizend euro (was 395 duizend euro) tegen een verhoogd tarief van 19 procent (was 15 procent). Bij een ‘winst’ tot 400 duizend euro betekent dit voor een ondernemer een extra last van 21 duizend euro per jaar. Daar komt bij dat in de inkomstenbelasting het tarief in box 3 van 31 procent naar 34 procent gaat en dat voor dga’s de doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft, waardoor zij meer belasting moeten betalen.

Energielasten

Er zijn signalen dat het kabinet op korte termijn het bedrijfsleven tegemoet wil komen door de huidige energielasten te dempen. Maar een concrete uitwerking ontbreekt nog. Wat daarbij enigszins helpt is dat de opslag duurzame energie (ODE) versneld, al vanaf 2023 wordt afgeschaft. Bovendien wordt de voorgenomen verhoging van de energiebelasting op gas met een jaar uitgesteld.

Het prijsplafond in combinatie met het gemiddelde verbruik van 1.200 m3 aardgas en 2.400 kWh elektriciteit biedt slechts een hele kleine groep Bovag-leden soelaas. Het kabinet geeft aan iets te willen doen om energie-intensieve mkb’ers te helpen, maar worstelt nog met de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een regeling.

Lees ook:
Hoge inflatie drukt groei private lease

Bovag: Ondernemer komt er bekaaid vanaf - Automobielmanagement.nl

Bovag: Ondernemer komt er bekaaid vanaf

De aandacht van het kabinet bij het aanpakken van de energie- en inflatiecrisis is te eenzijdig gericht op de burger. De ondernemer, met name het mkb, komt er bekaaid vanaf. Gerichte maatregelen om de hoge energielasten voor mkb’ers te dempen en/of gerichte steun voor energie-intensieve sectoren zijn (nog) niet beschikbaar. Terwijl de verhoging van een aantal ondernemersbelastingen er stevig inhakt.

Dat is de conclusie van de Bovag na een eerste snelle analyse van de Prinsjesdag-stukken. Ondernemers worden geconfronteerd met een stevige verhoging in de vennootschapsbelasting. En ook dga’s gaan meer belasting betalen. Han ten Broeke, algemeen voorzitter van BOVAG: “De mogelijkheden om te innoveren en te investeren in verduurzaming worden momenteel ernstig belemmerd door de forse lastenverhoging enerzijds en de hoge energielasten anderzijds. En het blijkt dat het kabinet daar helaas erg weinig oog voor heeft.

Vennootschapsbelasting

Een pijnlijke maatregel voor het bedrijfsleven is dat ondernemers al vanaf een lager winstbedrag méér vennootschapsbelasting moeten gaan betalen vanaf 1 januari 2023. De grens van de eerste ‘lage’ schijf wordt teruggeschroefd naar 200 duizend euro (was 395 duizend euro) tegen een verhoogd tarief van 19 procent (was 15 procent). Bij een ‘winst’ tot 400 duizend euro betekent dit voor een ondernemer een extra last van 21 duizend euro per jaar. Daar komt bij dat in de inkomstenbelasting het tarief in box 3 van 31 procent naar 34 procent gaat en dat voor dga’s de doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft, waardoor zij meer belasting moeten betalen.

Energielasten

Er zijn signalen dat het kabinet op korte termijn het bedrijfsleven tegemoet wil komen door de huidige energielasten te dempen. Maar een concrete uitwerking ontbreekt nog. Wat daarbij enigszins helpt is dat de opslag duurzame energie (ODE) versneld, al vanaf 2023 wordt afgeschaft. Bovendien wordt de voorgenomen verhoging van de energiebelasting op gas met een jaar uitgesteld.

Het prijsplafond in combinatie met het gemiddelde verbruik van 1.200 m3 aardgas en 2.400 kWh elektriciteit biedt slechts een hele kleine groep Bovag-leden soelaas. Het kabinet geeft aan iets te willen doen om energie-intensieve mkb’ers te helpen, maar worstelt nog met de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een regeling.

Lees ook:
Hoge inflatie drukt groei private lease