Blijkt bij controle onverhoopt dat wél sprake is van imitatie, dan moet de exposant het product onmiddellijk verwijderen. Verder maakt een deurwaarder verslag op in verband met eventuele vervolging en directe standopheffing. Deskundigen van de FIEV (Franse brancheorganisatie van toeleveranciers) en andere organisaties op dit vlak zijn tijdens de beurs aanwezig. In een toelichting op de maatregel wijst de beursorganisatie op nieuwe markten buiten de gevestigde industriële landen. Die hebben het grootste groeipotentieel en in het verlengde daarvan vindt in toenemende mate overdracht plaats van kennis. Volgens de organisatie van Equip Auto wordt daardoor “de stap naar oplichting” kleiner. Ter relativering merkt zij op dat het verschil tussen namaak en concurrentie soms klein is. De wetgeving en normen op dit vlak kunnen van land tot land immers sterk verschillen. “Wat men hier beschouwt als illegale imitatie wordt elders getolereerd of zelfs gestimuleerd.” Omdat de beursorganisator gezien de toeloop (Equip Auto verwelkomt tweeduizend internationale exposanten) niet kan garanderen dat nergens twijfelachtige producten worden getoond, heeft zij besloten iedere deelnemer vooraf een verklaring te laten ondertekenen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding