Zoals bekend verviel op 1 oktober voor veel merkdealers de locatieclausule, het laatste stukje van Verordening 1400/2002 (ook wel bekend als ‘Monti’). De aanpassing kan in de branche grote veranderingen te weeg brengen – maar gaat dat ook gebeuren? Maken dealers in Nederland inderdaad gebruik van de locatievrijheid? Bij deze worden alle directeuren/beleidsbepalers van merkdealers uitgenodigd deel te nemen. In de enquête kunnen zij oordelen over de vervallen locatieclausule en de standards voor nevenvestigingen. Ook wordt hen gevraagd naar eventuele plannen om gebruik te maken van de nieuwe locatievrijheid. De beantwoording duurt ongeveer vijf minuten. Is sprake van een groep dealerbedrijven, dan moeten de vragen voor de gehele groep worden ingevuld door (één van) de beleidsbepaler(s). Iedereen die heeft meegewerkt, zal te zijner tijd de uitkomsten per e-mail ontvangen. Daarnaast besteedt Automobiel Management aandacht aan de uitkomsten. Onder de respondenten worden bovendien twee dinerbonnen verloot en een zogeheten ‘golden moments voucher’ (keuzebon voor diverse vormen van experience). Klik hier om naar de enquête te gaan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding