De RDW bewaart het vrijwaringsbewijs digitaal. Dat moet de administratieve lasten voor de garagehouder verlagen. Tot nu toe leverde RDW voorbedrukte formulieren, waarop de garagehouder zelf de gegevens kon schrijven of printen. Die omslachtige manier was de branche al langer een doorn in het oog. IT-ontwikkelingen bij de RDW leverden uiteindelijk de oplossing: digitale opslag. De garagehouder hoeft daardoor geen voorbedrukte vrijwaringbewijzen op A5-formaat meer te bestellen bij de RDW. Bovendien maakt de digitalisering het moeilijker een bewijs af te geven zonder dat in het kentekenregister daadwerkelijk een wijziging heeft plaatsgevonden. Dat verkleint de kans dat eigenaren de dupe worden van fouten of fraude met vrijwaringsbewijzen.