“Onze controles zijn duidelijk onvoldoende wanneer het gaat over ethische beoordeling. We erkennen dat we met veel meer gevoeligheid moeten beoordelen of content discriminerend, aanstootgevend of potentieel storend voor mensen kan zijn,’’ zegt directeur marketing en after sales Jürgen Stackmann van Volkwagen Passenger Cars. Hiltrud D. Werner, in de Raad van Bestuur van Volkswagen AG verantwoordelijk voor integriteit en juridische zaken, heeft formeel haar verontschuldigingen uitgesproken voor ‘het beledigen van mensen door een gebrek aan interculturele gevoeligheid en professionalisme’ in de reclame. “Dit was in strijd met de waarden waar Volkswagen voor staat.’’

Diversiteitsdeskundigen

Volkswagen gaat in dat kader een permanent ‘goedkeuring checkpoint’ invoeren, zowel bij het eigen bedrijf als bij het reclamebureau. Daartoe komt er een raad met diversiteitsdeskundigen van buiten het creatieve proces die de content moet beoordelen op de door Stackmann genoemde punten. Verder wordt de training zowel intern als bij de reclame-adviseurs op het gebied van ethiek en cultuur sterk opgevoerd. Volkswagen wil er daarnaast voor zorgen dat de heterogeniteit binnen de teams verzekerd is en dat er daar ook een grotere diversiteit komt. Tenslotte komt er een horizontale sociale media organisatie die sneller en effectiever kan handelen.