Het gaat in bijna alle gevallen om auto’s van Audi. Volgens de Amerikaanse toezichthouder NHTSA hebben er afgelopen jaar in China en Israël ongelukken plaatsgevonden in verband met de eerdergenoemde problemen. Er zouden daarbij geen doden zijn gevallen.

Uit de verklaring viel niet op te maken of de airbags van het geplaagde Japanse bedrijf Takata komen.