Verplichte terugroepactie voor sjoemeldiesels Suzuki en Jeep

Sommige dieselmodellen van de Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee moeten verplicht terug naar de garage omdat sjoemelsoftware is gebruikt om te verbloemen hoe vervuilend ze zijn. Dat meldt minister van Milieu, Stientje van Veldhoven, aan de Tweede Kamer.

Verplichte terugroepactie voor sjoemeldiesels Suzuki en Jeep

De RDW stelde in 2017 al vast dat met de betreffende modellen mogelijk iets niet in orde was. Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat de wagens inderdaad voorgeprogrammeerd waren om tijdens laboratoriumproeven veel minder stikstofoxiden uit te stoten dan bij normaal gebruik op de weg.

Van Veldhoven heeft met de RDW maatregelen afgesproken om ervoor te zorgen dat de voertuigen alsnog gaan voldoen aan de toelatingseisen. Die zijn niet vrijblijvend; eigenaren moeten hun auto verplicht terugbrengen naar de garage. Het is ook niet gezegd dat een software-update voldoende is, mogelijk moet er ook fysiek aan de wagens gesleuteld worden. De kosten zijn voor rekening van de fabrikant.

Fraude met de emissiegegevens van dieselauto’s kwam ruim vier jaar geleden aan het licht toen Volkswagen als eerste tegen de lamp liep. Meerdere fabrikanten bleken zich schuldig te maken aan het gebruik van sjoemelsoftware en kregen opdracht tot herstelmaatregelen. Maar het was tot dusver aan automobilisten zelf of zij hun wagen lieten herstellen. Van Veldhoven noemt het “onacceptabel vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en milieu dat niet alle teruggeroepen voertuigen worden hersteld”. Daarom wordt nu aan autobezitters een verplichting opgelegd. Wie daar geen gevolg aan geeft, riskeert een rijverbod op de openbare weg.

De minister gaat ervan uit dat ook de autofabrikanten mee zullen werken. Anders trekt de RDW de typegoedkeuring van de betreffende modellen in. “De fabrikanten zullen dit willen vermijden omdat deze maatregel verstrekkende gevolgen heeft”, aldus Van Veldhoven.

Verplichte terugroepactie voor sjoemeldiesels Suzuki en Jeep - Automobielmanagement.nl

Verplichte terugroepactie voor sjoemeldiesels Suzuki en Jeep

Sommige dieselmodellen van de Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee moeten verplicht terug naar de garage omdat sjoemelsoftware is gebruikt om te verbloemen hoe vervuilend ze zijn. Dat meldt minister van Milieu, Stientje van Veldhoven, aan de Tweede Kamer.

Verplichte terugroepactie voor sjoemeldiesels Suzuki en Jeep

De RDW stelde in 2017 al vast dat met de betreffende modellen mogelijk iets niet in orde was. Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat de wagens inderdaad voorgeprogrammeerd waren om tijdens laboratoriumproeven veel minder stikstofoxiden uit te stoten dan bij normaal gebruik op de weg.

Van Veldhoven heeft met de RDW maatregelen afgesproken om ervoor te zorgen dat de voertuigen alsnog gaan voldoen aan de toelatingseisen. Die zijn niet vrijblijvend; eigenaren moeten hun auto verplicht terugbrengen naar de garage. Het is ook niet gezegd dat een software-update voldoende is, mogelijk moet er ook fysiek aan de wagens gesleuteld worden. De kosten zijn voor rekening van de fabrikant.

Fraude met de emissiegegevens van dieselauto’s kwam ruim vier jaar geleden aan het licht toen Volkswagen als eerste tegen de lamp liep. Meerdere fabrikanten bleken zich schuldig te maken aan het gebruik van sjoemelsoftware en kregen opdracht tot herstelmaatregelen. Maar het was tot dusver aan automobilisten zelf of zij hun wagen lieten herstellen. Van Veldhoven noemt het “onacceptabel vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en milieu dat niet alle teruggeroepen voertuigen worden hersteld”. Daarom wordt nu aan autobezitters een verplichting opgelegd. Wie daar geen gevolg aan geeft, riskeert een rijverbod op de openbare weg.

De minister gaat ervan uit dat ook de autofabrikanten mee zullen werken. Anders trekt de RDW de typegoedkeuring van de betreffende modellen in. “De fabrikanten zullen dit willen vermijden omdat deze maatregel verstrekkende gevolgen heeft”, aldus Van Veldhoven.