Terugroepacties voor auto’s niet langer vrijblijvend

Het kabinet wil dat terugroepacties van autofabrikanten niet langer vrijblijvend zijn. Bezitters van voertuigen met een mogelijk mankement dat door de fabrikant kan worden verholpen, mogen daar straks niet meer zonder aanpassingen mee rond blijven rijden.

Terugroepacties voor auto's niet langer vrijblijvend

Dat meldt minister Stientje van Veldhoven (Milieu) aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de maatregel is de fraude met de emissiegegevens van dieselauto’s die ruim vier jaar geleden aan het licht kwam. Autobouwer Volkswagen bleek dieselmotoren te hebben voorgeprogrammeerd om in laboratoriumtests veel minder stikstofoxiden uit te stoten dan bij normaal gebruik op de weg. Zo konden modellen worden toegelaten op de weg terwijl zij niet voldeden aan milieunormen.

Meerdere fabrikanten bleken zich schuldig te maken aan deze praktijken en kregen opdracht tot herstelmaatregelen. Voor autobezitters is het evenwel niet verplicht om hun auto daadwerkelijk naar de garage te brengen. Veel mensen laten dat dan ook na en dat vindt Van Veldhoven onaanvaardbaar. Zij wil in het uiterste geval auto’s die niet aan milieu- of veiligheidseisen voldoen van de weg kunnen halen.

De minister meldt verder dat van twee modellen, de Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee, definitief is komen vast te staan dat sjoemelsoftware is gebruikt om te verbloemen hoe vervuilend ze zijn. De wegverkeersdienst RDW stelde in 2017 al vast dat met de betreffende modellen mogelijk iets niet in orde was, aanvullend onderzoek heeft dat bevestigd. Van Veldhoven heeft met de RDW maatregelen afgesproken om ervoor te zorgen dat de voertuigen alsnog gaan voldoen aan de toelatingseisen. Het is daarbij niet gezegd dat een software-update voldoende is; mogelijk moet er ook fysiek aan de wagens worden gesleuteld. De kosten zijn voor rekening van de fabrikant.

Omdat de RDW de instantie is die voor de hele EU de typegoedkeuring heeft verleend, geldt de terugroepactie Europabreed. Ook in Italië wordt mogelijk onderzoek gedaan. De motoren van beide auto’s zijn namelijk van de hand van Fiat, dat dezelfde motoren ook heeft gebruikt voor eigen modellen die door een Italiaanse toezichthouder zijn goedgekeurd.

De minister gaat ervan uit dat ook de autofabrikanten zullen meewerken. Anders trekt de RDW de EU-typegoedkeuring van de betreffende modellen in.

Terugroepacties voor auto’s niet langer vrijblijvend - Automobielmanagement.nl

Terugroepacties voor auto’s niet langer vrijblijvend

Het kabinet wil dat terugroepacties van autofabrikanten niet langer vrijblijvend zijn. Bezitters van voertuigen met een mogelijk mankement dat door de fabrikant kan worden verholpen, mogen daar straks niet meer zonder aanpassingen mee rond blijven rijden.

Terugroepacties voor auto's niet langer vrijblijvend

Dat meldt minister Stientje van Veldhoven (Milieu) aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de maatregel is de fraude met de emissiegegevens van dieselauto’s die ruim vier jaar geleden aan het licht kwam. Autobouwer Volkswagen bleek dieselmotoren te hebben voorgeprogrammeerd om in laboratoriumtests veel minder stikstofoxiden uit te stoten dan bij normaal gebruik op de weg. Zo konden modellen worden toegelaten op de weg terwijl zij niet voldeden aan milieunormen.

Meerdere fabrikanten bleken zich schuldig te maken aan deze praktijken en kregen opdracht tot herstelmaatregelen. Voor autobezitters is het evenwel niet verplicht om hun auto daadwerkelijk naar de garage te brengen. Veel mensen laten dat dan ook na en dat vindt Van Veldhoven onaanvaardbaar. Zij wil in het uiterste geval auto’s die niet aan milieu- of veiligheidseisen voldoen van de weg kunnen halen.

De minister meldt verder dat van twee modellen, de Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee, definitief is komen vast te staan dat sjoemelsoftware is gebruikt om te verbloemen hoe vervuilend ze zijn. De wegverkeersdienst RDW stelde in 2017 al vast dat met de betreffende modellen mogelijk iets niet in orde was, aanvullend onderzoek heeft dat bevestigd. Van Veldhoven heeft met de RDW maatregelen afgesproken om ervoor te zorgen dat de voertuigen alsnog gaan voldoen aan de toelatingseisen. Het is daarbij niet gezegd dat een software-update voldoende is; mogelijk moet er ook fysiek aan de wagens worden gesleuteld. De kosten zijn voor rekening van de fabrikant.

Omdat de RDW de instantie is die voor de hele EU de typegoedkeuring heeft verleend, geldt de terugroepactie Europabreed. Ook in Italië wordt mogelijk onderzoek gedaan. De motoren van beide auto’s zijn namelijk van de hand van Fiat, dat dezelfde motoren ook heeft gebruikt voor eigen modellen die door een Italiaanse toezichthouder zijn goedgekeurd.

De minister gaat ervan uit dat ook de autofabrikanten zullen meewerken. Anders trekt de RDW de EU-typegoedkeuring van de betreffende modellen in.