Bijna twee derde automobilisten gebruikt smartphone in verkeer

65,6 procent van de automobilisten, 55,7 procent van de fietsers en 84,4 procent van de voetgangers gebruikt de mobiele telefoon wel eens in het verkeer. Dat blijkt uit een rapport van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

smartphone verbod vzr

In totaal geeft bijna 69 procent van de Nederlanders aan wel eens gebruik te maken van de mobiele telefoon in het verkeer. Ruim tweederde (66,6 procent) doet dat tijdens stilstand, 56,7 procent tijdens het rijden of lopen.

Volwassenen blijken hun smartphone vaker te gebruiken om te navigeren, muziek op te zetten en games te spelen dan twee jaar geleden. Fietsers in de groep van 18- tot 80-jarigen geven aan minder vaak handheld te bellen. Het verbod op vasthouden van de telefoon dat per juli vorig jaar is ingegaan, speelt hier mogelijk een belangrijke rol in.

Jongeren blijken hun telefoon vaker te gebruiken in het verkeer, als fietser of voetganger, dan volwassenen. Vooral het versturen van berichten, lezen of muziek opzetten gebeurt meer dan tijdens het vorige onderzoek in 2017. Op de schaal van risicoperceptie scoren zij lager dan de groep volwassenen. Opvallend is dat kinderen het gedrag van hun ouders overnemen. Net als in de Barometer 2017 blijkt dat naarmate ouders hun mobiele telefoon meer in het verkeer gebruiken, hun kinderen dit ook meer doen.

Kans op boete klein

Ondanks het hoge telefoongebruik in het verkeer zijn er maar twee ondervraagden die aan hebben gegeven een bekeuring te hebben ontvangen voor het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Niet verrassend is dus dat 56,9% van de automobilisten en 65,6% van de volwassen fietsers aangaf de kans op een boete (zeer) laag in te schatten. Van de jongeren schat 43% de kans op een boete als (zeer) laag in wanneer ze fietsen.

Het onderzoek werd in 2017 voor de eerste keer gehouden en heeft als doel om de ontwikkeling van het mobiel telefoongebruik in het verkeer in beeld te brengen. Het percentage telefoongebruikers in het verkeer bedroeg destijds 66,1 procent, nu is dat gestegen naar 68,7 procent.

Toename bij voetgangers

“Wij stellen vast dat dit een hoog percentage is, maar concluderen ook dat – ondanks deze lichte stijging – het telefoongebruik niet statistisch significant is toegenomen”, aldus de onderzoekers. “De lichte stijging valt namelijk binnen de onzekerheidsmarge van onderzoek. Wel blijken de respondenten die in 2019 aangaven de telefoon ‘weleens’ te gebruiken in het verkeer, dit tijdens meer verplaatsingen te doen dan de respondenten in 2017. “Deze toename is weliswaar statistisch significant, maar blijkt zeer klein van omvang te zijn. Ook is die kleine toename alleen bij voetgangers te zien – niet bij fietsers en automobilisten.”

Aan het onderzoek, dat in opdracht van verzekeraar Interpolis werd uitgevoerd, deden 3.768 volwassenen (18 tot en met 80 jaar) en driehonderd jongeren (12 tot en met 17 jaar) mee.

Bijna twee derde automobilisten gebruikt smartphone in verkeer - Automobielmanagement.nl

Bijna twee derde automobilisten gebruikt smartphone in verkeer

65,6 procent van de automobilisten, 55,7 procent van de fietsers en 84,4 procent van de voetgangers gebruikt de mobiele telefoon wel eens in het verkeer. Dat blijkt uit een rapport van het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

smartphone verbod vzr

In totaal geeft bijna 69 procent van de Nederlanders aan wel eens gebruik te maken van de mobiele telefoon in het verkeer. Ruim tweederde (66,6 procent) doet dat tijdens stilstand, 56,7 procent tijdens het rijden of lopen.

Volwassenen blijken hun smartphone vaker te gebruiken om te navigeren, muziek op te zetten en games te spelen dan twee jaar geleden. Fietsers in de groep van 18- tot 80-jarigen geven aan minder vaak handheld te bellen. Het verbod op vasthouden van de telefoon dat per juli vorig jaar is ingegaan, speelt hier mogelijk een belangrijke rol in.

Jongeren blijken hun telefoon vaker te gebruiken in het verkeer, als fietser of voetganger, dan volwassenen. Vooral het versturen van berichten, lezen of muziek opzetten gebeurt meer dan tijdens het vorige onderzoek in 2017. Op de schaal van risicoperceptie scoren zij lager dan de groep volwassenen. Opvallend is dat kinderen het gedrag van hun ouders overnemen. Net als in de Barometer 2017 blijkt dat naarmate ouders hun mobiele telefoon meer in het verkeer gebruiken, hun kinderen dit ook meer doen.

Kans op boete klein

Ondanks het hoge telefoongebruik in het verkeer zijn er maar twee ondervraagden die aan hebben gegeven een bekeuring te hebben ontvangen voor het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer. Niet verrassend is dus dat 56,9% van de automobilisten en 65,6% van de volwassen fietsers aangaf de kans op een boete (zeer) laag in te schatten. Van de jongeren schat 43% de kans op een boete als (zeer) laag in wanneer ze fietsen.

Het onderzoek werd in 2017 voor de eerste keer gehouden en heeft als doel om de ontwikkeling van het mobiel telefoongebruik in het verkeer in beeld te brengen. Het percentage telefoongebruikers in het verkeer bedroeg destijds 66,1 procent, nu is dat gestegen naar 68,7 procent.

Toename bij voetgangers

“Wij stellen vast dat dit een hoog percentage is, maar concluderen ook dat – ondanks deze lichte stijging – het telefoongebruik niet statistisch significant is toegenomen”, aldus de onderzoekers. “De lichte stijging valt namelijk binnen de onzekerheidsmarge van onderzoek. Wel blijken de respondenten die in 2019 aangaven de telefoon ‘weleens’ te gebruiken in het verkeer, dit tijdens meer verplaatsingen te doen dan de respondenten in 2017. “Deze toename is weliswaar statistisch significant, maar blijkt zeer klein van omvang te zijn. Ook is die kleine toename alleen bij voetgangers te zien – niet bij fietsers en automobilisten.”

Aan het onderzoek, dat in opdracht van verzekeraar Interpolis werd uitgevoerd, deden 3.768 volwassenen (18 tot en met 80 jaar) en driehonderd jongeren (12 tot en met 17 jaar) mee.