Rijk, regionale overheden, marktpartijen, belangenorganisaties en kennisinstellingen hebben deze week een gezamenlijke strategie gepresenteerd om met inzet van innovatieve technologie de fileproblemen aan te pakken. In de Routekaart ‘Beter geïnformeerd op weg’ zetten de betrokken partijen de koers uit voor investeringen in een grootschalige toepassing van deze technieken. Deze zorgen voor een betere begeleiding van het verkeer op de weg en nieuwe vormen van reisinformatie voor de weggebruiker.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is blij dat de partijen de krachten bundelen. ‘Innovatieve slimme verkeerssystemen en in-car technologieën bieden grote kansen om de doorstroming op de wegen te bevorderen en de weggebruiker beter te informeren. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Over tien jaar zal zestig procent van het Nederlandse wagenpark in verbinding staan met andere auto’s of online diensten. Uiteindelijk gaan we toe naar een situatie waarbij je alle benodigde informatie niet meer via borden langs en boven de weg, maar via je auto zal krijgen. Nederland loopt voorop met toepassingen voor slimme mobiliteit. We hebben alles in huis om deze koppositie behouden en daarmee ook een mooi exportproduct in handen."

In 2014 starten verschillende projecten waarbij de nieuwe technologie wordt ingezet. In Amsterdam begint een grootschalige test waarbij automobilisten persoonlijke reistips op basis van real-time verkeersinformatie ontvangen. Onderdeel van de proef is ook een nieuw systeem waarbij verkeerslichten en toeritdosseerinstallaties inspelen op dreigende opstoppingen op de weg. Door files te voorspellen en de verkeerssystemen daarop af te stellen, kan de doorstroming op de weg worden verbeterd.

Op de A58 in Brabant en op de ‘slinger’ ( A13, A20, A16) Rotterdam komen proeven gericht op de bestrijding van files die ontstaan als gevolg van schokgolven in het verkeer, zogeheten spookfiles. Schokgolfbewegingen veroorzaken bijna een kwart van de files in Nederland.  

Het project waarbij Nederland samen met Oostenrijk en Duitsland intelligente transportsystemen gaat inzetten maakt ook onderdeel uit van de plannen. Op de corridor Rotterdam, Frankfurt en Wenen krijgen weggebruikers vanaf 2016 via apparatuur in de auto een waarschuwing over werkzaamheden op hun route. Dit stelt de bestuurders in staat tijdig een alternatieve route te nemen of gas terug te nemen wat niet alleen goed is voor de veiligheid maar ook voor de doorstroming.

Daarnaast geven de auto’s die zijn uitgerust met nieuwe incar-apparatuur  op deze corridor informatie door aan verkeerscentrales over de actuele omstandigheden op de weg. Aan de hand van de exacte locaties van de auto’s heeft de verkeerscentrale zo direct in beeld als er ergens een file ontstaat of dat het ergens mistig of glad is. 

De betrokken partijen willen zich aanvullend specifiek gaan richten op het vrachtverkeer van en naar de Rotterdamse haven. Het gaat daarbij om de verstrekking van informatie aan individuele chauffeurs over bijvoorbeeld de beschikbare parkeerplaatsen langs de route, rij- en rusttijden en laad- en losmogelijkheden in de haven.

De inzet van nieuwe technologie voor het verkeer maakt onderdeel uit van de aanpak van minister Schultz van Haegen voor een betere benutting van de bestaande infrastructuur.  De nieuwe technieken zorgen niet alleen voor een betere doorstroming op de wegen maar vergroten ook de betrouwbaarheid van reistijden. Daarnaast zijn er positieve effecten voor de verkeersveiligheid en voor het milieu. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu investeert via het programma Beter Benutten 170 miljoen euro in de ontwikkeling van nieuwe technologie voor slimme mobiliteit.