De officiële lancering van DAVI vond plaats op 12 november tijdens de Innovatie-estafette in de RAI Amsterdam. Minister Schultz van Haegen stapte direct na de opening van de beurs zelf in een DAVI-voertuig en reed mee over de A10.

Uniek aan deze demonstratie is dat het hier gaat om automatische coöperatief bestuurde auto’s. Dit betekent dat de voertuigen niet alleen beschikken over techniek om automatisch te rijden, maar ook uitgerust zijn met technieken om te communiceren met andere voertuigen en de infrastructuur.

Infrastructuur beter benutten

DAVI maakt onderdeel uit van de aanpak van minister Schultz van Haegen voor een betere benutting van de bestaande infrastructuur. De nieuwe technieken zorgen niet alleen voor een betere doorstroming op de wegen maar vergroten ook de betrouwbaarheid van reistijden.

Daarnaast zijn er positieve effecten voor de verkeersveiligheid en voor het milieu. Bij DAVI wordt kennis verzameld en ontwikkeld om automatische voertuigen uitgerust met coöperatieve systemen te laten rijden op de openbare weg. Op de langere termijn wil DAVI ervoor zorgen dat automatisch rijden voor iedereen toegankelijk is en dat het past in het huidige mobiliteitssysteem.

Samenwerking

TU Delft is projectleider van DAVI en ontwikkelt fundamentele kennis op het gebied van verkeersmanagement, robotica en het gedrag van de bestuurder bij automatisch rijden. RDW neemt een voortrekkersrol op zich in de beleidsontwikkeling voor typegoedkeuring van automatische voertuigen.

Connekt, als netwerkorganisatie, zorgt binnen DAVI voor de verbinding met de sector mobiliteit en inbedding in Nederland. TNO ontwikkelt en test systemen voor automatische, coöperatief bestuurde voertuigen in nauwe samenwerking met de automotive industrie, overheden en andere kennisinstellingen. DAVI realiseert zijn doelstellingen in samenhangende onderzoeksprojecten met Nederlandse en buitenlandse partners.