Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben samen met partijen uit wetenschap, overheid en bedrijfsleven de smartphone-applicatie Smart ontwikkeld. Door verplaatsingsgedrag te veranderen zijn uitbreidingen van verkeersinfrastructuur terug te brengen. Eric van Berkum van de vakgroep Verkeer, Vervoer en Ruimte werkt momenteel aan technische optimalisatie: het herkennen van verplaatsingen waarbij meer dan een vervoersmiddel wordt gebruikt.

De gebruikers van de Smart-app krijgen een gepersonaliseerd reisadvies. Daarbij wordt rekening gehouden met actuele informatie zoals doorloopsnelheid, wegafzettingen en gestrooide wegen (in de winter). De app biedt tevens prikkels om bepaald vervoersgedrag te bereiken. Zo kunnen mensen die hun gedrag aanpassen door vaker op de fiets te gaan, bepaalde routes te nemen of juist vermijden of buiten de spits te reizen, een beloning verdienen. Smart is ontwikkeld in een (voornamelijk) Twentse samenwerking tussen kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven.

De gemeente Enschede wil met de app vijf procent minder autokilometers in de spits. De app trekt veel internationale belangstelling, onder meer uit Silicon Valley in Amerika, de bakermat van innovaties op ICT gebied. De potentie is enorm.

Verkeer, Vervoer en Ruimte

Prof.dr.ir. Eric van Berkum van de vakgroep Verkeer, Vervoer en Ruimte (faculteit CTW en onderzoeksinstituut CTIT) is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van de app. Eerdere versies zijn ontwikkeld in de projecten I-Zone en Sunset, een onderzoeksproject in het 7e kaderprogramma van de EU. Het onderdeel van de app waarin verplaatsingen worden gemonitord, wordt momenteel ingezet binnen het door NWO gefinancierde project Mobile Mobility Panel Netherlands. Daarin wordt gedurende een aantal jaren het verplaatsingsgedrag van een panel van deelnemers gemeten. Dit panel is uniek in de wereld. Vooral de invloed van veranderingen in persoonlijke omstandigheden (levensfase, gezinssamenstelling, verhuizing, baan) en veranderingen in het vervoerssysteem (nieuwe verbindingen, toenemende congestie, brandstofprijzen) op het verplaatsingsgedrag worden onderzocht.

Herkennen vervoermiddel

"Onze rol richt zich op het analyseren en modelleren van individueel mobiliteitsgedrag en op het verbeteren van de monitoringsfunctie van de app ", vertelt Van Berkum. Over die monitoringsfunctie zegt hij: "Het herkennen van een treinreis, door de GPS-locatie van de reiziger te matchen aan de locatie van de spoorlijn, lukt nog wel. Het onderscheiden van fiets, bus en auto in een binnenstedelijke situatie is echter veel lastiger. Ook een verplaatsing waarin verschillende vervoermiddelen worden gebruikt, is soms moeilijk te herkennen. Dit is de laatste stap in optimalisatie van de app."

Meer informatie is te vinden op http://www.smartinenschede.nl/.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding