Prins Friso was ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek en een zeer gewaardeerd lid van Kivi. Hij bewoog zich nadrukkelijk op het snijvlak van ingenieurswetenschappen en maatschappij. Zijn inspirerende nalatenschap aan de ingenieurswereld maakt het bijzonder passend om de Ingenieur van het Jaar vanaf 2015 te eren met de jaarlijks terugkerende Prins Friso Ingenieursprijs. De instelling van de Prins Friso Ingenieursprijs bouwt voort op de banden die KIVI sinds haar oprichting heeft met de Koninklijke Familie.

 

Prins Friso heeft zijn kennis en vaardigheden altijd vakoverstijgend en in brede context ingezet. Hij wees daarbij steeds op het belang van innovatie en het interesseren van jongeren voor techniek. Het verbinden van de naam van Prins Friso aan de ingenieursprijs geeft deze een bijzonder elan en is van grote waarde om het maatschappelijk belang van ingenieurs te onderstrepen. Kivi is ervan overtuigd dat dit jongeren zal inspireren om te kiezen voor een technische studie en de verworven kennis in te zetten voor de samenleving.

 

Nominaties voor de Prins Friso Ingenieursprijs kunnen worden ingediend tot 12 januari 2015.

In aanmerking komen ingenieurs (ir. en ing.) die zich in hun werk onderscheiden door de vier volgende competenties:

  • Innoverend vermogen: een duidelijke visie en onderscheidend werk;
  • Ondernemerschap: initiatief, ambitie en durf;
  • Persoonlijkheid: authenticiteit, inspirerend vermogen en communicatieve vaardigheden;
  • Maatschappelijke impact: sociaal bewustzijn en betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s.

 

Een uitgebreid overzicht van de criteria en de selectieprocedure zijn beschikbaar op www.dagvandeingenieur.nl/ingenieurvanhetjaar.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding