De studie heeft de welluidende naam ‘Autonomous Driving, disruptive innovation that promises to change the automotive industry as we know it’.  Deze gepubliceerde studie van Roland Berger over de zelfrijdende auto schetst wat de gevolgen kunnen zijn voor de auto-industrie als de computer de rol van de bestuurder overneemt. Rond 2020 zal dat alleen nog op de snelweg mogelijk zijn, vanaf 2025 ook in de steden en na 2030 zullen geautomatiseerde auto’s ritten van deur tot deur afwerken, zo verwacht Roland Berger. De technologie kan daarbij extra inkomsten opleveren voor de autofabrikanten en hun toeleveranciers, tot wel  vijftig miljard euro de komende decennia. "De automatisering van het rijden zal de komende jaren geleidelijk aan  verlopen", zegt René Seyger van Roland Berger in Amsterdam. "Na 2030 zullen zelfrijdende auto’s een revolutie veroorzaken in de industrie."

Lagere prijs auto in ruil voor data

Maar wie van de revolutie zal profiteren, is nog onduidelijk. Roland Berger verwacht dat ook tech- en ict-bedrijven zich op de markt voor zelfrijdende auto’s zullen begeven. Dat dringt de autofabrikanten en hun toeleveranciers in de verdediging want software en kunstmatige intelligentie zijn voor de traditionele fabrikanten en hun toeleveranciers onbekend terrein. "Ze moeten nu bedenken of ze de software zelf ontwikkelen of dat ze gaan samenwerken met tech-bedrijven", aldus Seyger. De fabrikanten zouden er goed aan doen computersystemen te ontwikkelen die ze in staat stellen de beste leveranciers voor elk onderdeel te kiezen – en die onderdelen goed te integreren. Vanwege de hoge prijs van de zelfrijdende auto’s zouden de fabrikanten ook andere businessmodellen kunnen overwegen.  Seyger: "Denk aan een lagere autoprijs in ruil voor gebruikersdata. Of aan het laten betalen van klanten voor gebruik in plaats van bezit."

De toeleveranciers hebben volgens het consultancybureau straks drie opties in de markt voor zelfrijdende auto’s:  het leveren van volledige zelfrijsystemen, het leveren van  gespecialiseerde systemen tegen een lage prijs of het focussen op innovatie. Het adviesbureau verwacht dat er uiteindelijk slechts drie grote spelers zullen kunnen overblijven gezien de enorme investeringen die nodig zijn voor het ontwikkelen van de software voor zelfrijdende auto’s.

Mobility on-demand

Behalve een revolutie in de auto-industrie veroorzaken, zal de zelfrijdende auto volgens Roland Berger ook de markt voor het autodelen en mobility-on-demand op zijn kop zetten. Seyger: "Mensen kunnen straks voor de deur uitstappen en de auto zelf een parkeerplaats laten zoeken, huurauto’s rijden zelf naar hun klant. We verwachten dat de chauffeursdienst, de taxi, de autoverhuur en het autodelen opgaan in één voordelig aanbod van mobiliteit op afroep."

Om helder te krijgen welke rol ze willen spelen in de toekomst, spoort Seyger de autofabrikanten en hun toeleveranciers aan mogelijke scenario’s en ‘end games’ op te stellen. "Autofabrikanten en hun toeleveranciers hebben nu nog de tijd om hun strategie te bepalen, maar de klok tikt snel. Ze moeten in actie komen als ze de toekomst van de zelfrijdende auto zelf willen vormgeven."